Mapisarema 137:1-9

  • Pedyo nenzizi dzeBhabhironi

    • Hakuchina nziyo dzeZiyoni dzinoimbwa (3, 4)

    • Bhabhironi richaparadzwa (8)

137  Pedyo nenzizi dzeBhabhironi,+ ndipo patakagara pasi. Takachema patakayeuka Ziyoni.+   Takaturika udimbwa hweduMumiti yemishambangwena iri mariri.*+   Nekuti ikoko vakanga vakatitapa vakatikumbira kuti tivaimbire rwiyo,+Vaya vaitiseka vaida kuti tivafadze vachiti: “Tiimbirei rumwe rwenziyo dzekuZiyoni.”   Tingaimba sei rwiyo rwaJehovhaTiri mune imwe nyika?   Kana ndikakukanganwa, haiwa iwe Jerusarema,Ruoko rwangu rwerudyi ngarukanganwe unyanzvi hwarwo.*+   Rurimi rwangu ngarunamatire mukanwa manguKana ndikasakuyeuka,Kana ndikasaita kuti Jerusarema riveChikonzero changu chikuru chekufara.+   Yeukai, haiwa Jehovha,Zvakataurwa nevaEdhomu zuva rakaparadzwa Jerusarema, vachiti: “Rikoromorei! Rikoromorei kusvikira pafaundesheni yaro!”+   Iwe mwanasikana weBhabhironi, ava kuda kuparadzwa,+Achafara munhu achakupa mubayiroWekukubata semabatiro awakatiita.+   Achafara munhu achabata vana vakoOvarovera pamatombo.+

Mashoko Emuzasi

Kureva muBhabhironi.
Dzimwe shanduro dzinoti, “ngarukokonyare.”