Mapisarema 127:1-5

  • Kana pasina Mwari, kushandira zvakaoma pasina

    • “Kana Jehovha asingavaki imba” (1)

    • Vana, mubayiro unobva kuna Mwari (3)

Rwiyo Rwekukwidza. RwaSoromoni. 127  Kana Jehovha asingavaki imba,Vavaki vayo vanoshandira pasina.+ Kana Jehovha asingachengetedzi guta,+Murindi wacho anorara akasvinurira pasina.   Imi munofumomukira pasina,Munononoka kurara pasina,Munofondoka pasina kuti muwane zvekudya,Nekuti iye anochengeta vanhu vake vaanoda asi achivawanisa hope.+   Onai! Vanakomana* inhaka inobva kuna Jehovha;+Vana mubayiro unobva kwaari.+   Semiseve iri muruoko rwemurume ane simba,Ndizvo zvakaita vanakomana veudiki.+   Anofara murume anozadza homwe yake yemiseve navo.+ Havazonyadziswi,Nekuti vachataura nevavengi pagedhi reguta.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “Vana.”