Mapisarema 124:1-8

  • “Kudai Jehovha aisava nesu”

    • Kupukunyuka pachiteyeso chakatyoka (7)

    • ‘Zita raJehovha ndiro rubatsiro rwedu’ (8)

Rwiyo Rwekukwidza. RwaDhavhidhi. 124  “Kudai Jehovha aisava nesu,”+Israeri ngaati,   “Kudai Jehovha aisava nesu+Pakasimuka varume kuti vatirwise,+   Vangadai vakatimedza tiri vapenyu+Pavakanga vakatitsamwira kwazvo.+   Mvura ingadai yakatikukura,Mvura zhinji ingadai yakatifukidza.*+   Mvura ine simba ingadai yakatinyudza.*   Jehovha ngaarumbidzwe,Nekuti haana kutirega tichibvamburwa nemazino avo.   Takaita seshiri yakapukunyukaPachiteyeso chemuvhimi;+Chiteyeso chacho chakatyoka,Uye takapukunyuka.+   Rubatsiro rwedu ruri muzita raJehovha,+Muiti wedenga nenyika.”

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “yakafukidza mweya yedu.”
Kana kuti “yakanyudza mweya yedu.”