Mapisarema 12:1-8

  • Jehovha anosimuka kuti aite chimwe chinhu

    • Zvinotaurwa naMwari zvakachena (6)

Kumutungamiriri; ruchiridzwa nemutinhimira weSheminiti.*Rwiyo rwaDhavhidhi. 12  Ndiponeseiwo Jehovha, nekuti hapasisina munhu akavimbika;Vanhu vakatendeka vanyangarika pakati pevanhu.   Vanotaurirana nhema;Vanonyengera nemiromo yavo uye vanotaura nemwoyo inonyengera.+   Jehovha achacheka miromo yese inonyengeraUye rurimi runozvikudza,+   Vaya vanoti: “Tichakunda nerurimi rwedu. Tinoita zvatinoda nemiromo yedu;Ndiani achava tenzi wedu?”+   “Nekuti vanotambudzika vakadzvinyirirwa,Nekuti varombo vari kugomera,+Ndichasimuka kuti ndiite chimwe chinhu,” anodaro Jehovha. “Ndichavanunura pavanhu vanovashora.”*   Zvinotaurwa naJehovha zvakachena;+Zvakaita sesirivha yakanatswa, yakacheneswa kanomwe muchoto chakaumbwa nevhu.*   Muchavachengetedza, haiwa Jehovha;+Muchadzivirira mumwe nemumwe wavo pachizvarwa ichi nekusingaperi.   Vakaipa vanofamba-famba pasina anovadzoraNekuti vanakomana vevanhu vanokurudzira uipi.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “vanovatsvinyira.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “muchoto chekunyungudutsira chakagadzikwa pasi.”