Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Bhuku raJoeri

Zvitsauko

1 2 3

Zviri Mubhuku Racho

 • 1

  • Dambudziko rakakura remhashu (1-14)

  • “Zuva raJehovha rava pedyo” (15-20)

   • Muprofita wacho anochema kuna Jehovha (19, 20)

 • 2

  • Zuva raJehovha uye uto rake guru (1-11)

  • Vanhu vanoudzwa kuti vadzoke kuna Jehovha (12-17)

   • “Bvarurai mwoyo yenyu” (13)

  • Jehovha anopindura vanhu vake (18-32)

   • “Ndichadurura mweya wangu” (28)

   • Zvishamiso kudenga nepanyika (30)

   • Vaya vanodana zita raJehovha vachaponeswa (32)

 • 3

  • Jehovha anotonga marudzi ese (1-17)

   • Bani raJehoshafati (2, 12)

   • Bani rekutongwa (14)

   • Jehovha ndiye rusvingo rwevaIsraeri (16)

  • Jehovha anokomborera vanhu vake (18-21)