Jobho 35:1-16

  • Erihu anotaura kuti Jobho akarasika (1-16)

    • Jobho anoti akarurama kupfuura Mwari (2)

    • Mwari akakwirira zvekuti haakanganiswi nechivi (5, 6)

    • Jobho anofanira kumirira Mwari (14)

35  Erihu akaenderera mberi nemhinduro yake achiti:   “Une chokwadi here kuti wakarurama zvekuti ungati,‘Ndakarurama kupfuura Mwari’?+   Nekuti uri kuti, ‘Zvine basa rei nemi?* Zvandiri zviri nani here kupfuura zvandaizova kudai ndakaita chivi?’+   NdichakupinduraIwe neshamwari dzako+ dzauinadzo.   Tarisa kudenga uone,Cherechedza makore+ ari mudenga denga pamusoro pako.   Kana ukatadza, chii chinomurwadza?+ Kana zvitadzo zvako zvikawedzera, unomuitei?+   Kana wakarurama, unomupei;Chii chaanogamuchira kwauri?+   Uipi hwako hunongokanganisa munhu akaita sewe,Uye kururama kwako kunobatsira mwanakomana wemunhu.   Vanhu vanochema kana vachidzvinyirirwa chaizvo;Vanochemera kubatsirwa kubva pautongi hwevane simba.*+ 10  Asi hapana anoti, ‘Mwari ari kupi, Muiti wangu Mukuru,+Iye anoita kuti nziyo dziimbwe usiku?’+ 11  Anotidzidzisa+ kupfuura mhuka dzepanyika,+Uye anoita kuti tive vakachenjera kupfuura shiri dzedenga. 12  Vanhu vanoshevedzera, asi haapinduri,+Nemhaka yekuzvikudza kwevakaipa.+ 13  Chokwadi Mwari haanzwi kuchema kwenhema;+Wemasimbaose haateereri zvakadaro. 14  Ko kuzoti paunonyunyuta uchiti haumuoni!+ Nyaya yako iri pamberi pake, saka unofanira kumumirira nemwoyo wese.+ 15  Nekuti haana kukubvunza zvikanganiso zvako nehasha;Uye haana kukutongera kuita kwako zvinhu usina kufunga.+ 16  Jobho anongoshama muromo wake achitaura zvisina musoro;Anoramba achitaura zvaasingazivi.”+

Mashoko Emuzasi

Angava achireva Mwari.
ChiHeb., “paruoko rwevane simba.”