Jobho 17:1-16

  • Jobho anoenderera mberi achipindura (1-16)

    • “Ndakakombwa nevanondinyomba” (2)

    • “Akandiita chiseko” (6)

    • “Guva richava imba yangu” (13)

17  “Mweya* wangu waputswa, mazuva angu apera;Kumakuva kwakandimirira.+   Ndakakombwa nevanondinyomba,+Uye ziso rangu ngarirambe riri pakupanduka kwavari kuita.   Ndapota, gamuchirai chandiri kukupai kuti mufanobata uye chichengetei. Ndianizve achabatana maoko neni kuti aite mhiko yekundibatsira?+   Nekuti makaita kuti mwoyo yavo itadze kunzwisisa;+Ndokusaka musingavakwidziridzi.   Iye angasarudza kugovana zvinhu neshamwari dzake,Asi maziso evana vake achineta nenzara.   Iye akandiita chiseko* pakati pemarudzi,+Zvekuti vava kundisvipira mate kumeso.+   Maziso angu haachaoni nemhaka yekurwadziwa,+Uye nhengo dzangu dzese dzaita semumvuri.   Vanhu vakarurama vanoramba vakatarisa zvichivashamisa,Uye munhu asina mhosva anogumburwa nevanhu vasingadi Mwari.*   Munhu akarurama anoramba ari munzira yake,+Uye munhu ane maoko akachena anowedzera kusimba.+ 10  Asi imi mese munogona kuuya motangazve kutaura,Nekuti handina kuwana akachenjera pakati penyu.+ 11  Mazuva angu apera;+Zvirongwa zvangu, zvido zvemwoyo wangu zvaparara.+ 12  Vanoramba vachiita kuti usiku huve masikati,Vachiti, ‘Chiedza chinofanira kunge chava pedyo nekuti kune rima.’ 13  Kana ndikamirira, Guva* richava imba yangu;+Ndichawaridza mubhedha wangu murima.+ 14  Ndichashevedzera kugomba*+ ndichiti, ‘Ndiwe baba vangu!’ Kuhonye ndichiti, ‘Ndiwe amai vangu nehanzvadzi yangu!’ 15  Saka tariro yangu iri kupi?+ Ndiani ari kuona ndiine tariro? 16  Ichadzika* kumazariro* emagedhi eGuva,*Patichadzika tese muguruva.”+

Mashoko Emuzasi

Shoko racho rechiHebheru nderekuti ru′ach. Ona Tsanangudzo Yemashoko.
ChiHeb., “chirevo.”
Kana kuti “vakatsauka pakutenda.”
Kana kuti “Sheori.” Ona Tsanangudzo Yemashoko.
Kana kuti “kuguva.”
Kureva, tariro yangu.
Aya mapango kana kuti simbi dzaishandiswa sezvihuri.
Kana kuti “eSheori.” Ona Tsanangudzo Yemashoko.