Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Tsamba yaJakobho

Zvitsauko

1 2 3 4 5

Zviri Mubhuku Racho

 • 1

  • Kwaziso (1)

  • Kutsungirira kunounza mufaro (2-15)

   • Kutenda kwakaedzwa (3)

   • Ramba uchikumbira uine kutenda (5-8)

   • Ruchiva runobereka chivi nerufu (14, 15)

  • Zvipo zvese zvakanaka zvinobva kumusoro (16-18)

  • Kunzwa shoko nekuita (19-25)

   • Munhu anotarisa mugirazi (23, 24)

  • Kunamata kwakachena uye kusina kusviba (26, 27)

 • 2

  • Kusarura chinotova chivi (1-13)

   • Rudo, mutemo wamambo (8)

  • Kutenda kusina mabasa kwakafa (14-26)

   • Madhimoni anotenda achidedera (19)

   • Abrahamu akanzi shamwari yaJehovha (23)

 • 3

  • Kupingudza rurimi (1-12)

   • Havasi vazhinji vanofanira kuva vadzidzisi (1)

  • Uchenjeri hunobva kumusoro (13-18)

 • 4

  • Musashamwaridzana nenyika (1-12)

   • Rwisanai naDhiyabhorosi (7)

   • Swederai pedyo naMwari (8)

  • Yambiro panyaya yekuzvikudza (13-17)

   • “Kana Jehovha achida” (15)

 • 5

  • Yambiro kuvapfumi (1-6)

  • Mwari anokomborera vanoramba vachitsungirira (7-11)

  • “Hongu” wenyu ngaave hongu (12)

  • Munyengetero unopiwa nekutenda une simba (13-18)

  • Kubatsira mutadzi kuti adzoke (19, 20)