Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Bhuku raEsteri

Zvitsauko

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zviri Mubhuku Racho

 • 1

  • Mabiko aMambo Ahashivheroshi muShushani (1-9)

  • Mambokadzi Vhashti anoramba kuteerera (10-12)

  • Mambo anobvunza mazano kuvarume vake vakachenjera (13-20)

  • Murayiro wamambo unotumirwa (21, 22)

 • 2

  • Kutsvaga mumwe mambokadzi (1-14)

  • Esteri anova mambokadzi (15-20)

  • Modhekai anofumura vapanduki (21-23)

 • 3

  • Hamani anokwidziridzwa namambo (1-4)

  • Hamani anoronga kuparadza vaJudha (5-15)

 • 4

  • Modhekai anochema (1-5)

  • Modhekai anoudza Esteri kuti apindire (6-17)

 • 5

  • Esteri anomira pamberi pamambo (1-8)

  • Kushatirwa kwaHamani uye kuzvikudza kwake (9-14)

 • 6

  • Modhekai anokudzwa namambo (1-14)

 • 7

  • Esteri anofumura Hamani (1-6a)

  • Hamani anoturikwa padanda raakagadzira (6b-10)

 • 8

  • Modhekai anokwidziridzwa (1, 2)

  • Esteri anoteterera mambo (3-6)

  • Mambo anopa murayiro unochinja wekutanga (7-14)

  • VaJudha vanozorodzwa uye vanova nemufaro mukuru (15-17)

 • 9

  • Kukunda kwevaJudha (1-19)

  • Mutambo wePurimu unotangwa (20-32)

 • 10

  • Ukuru hwaModhekai (1-3)