Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Tsamba Yechipiri yaPetro

Zvitsauko

1 2 3

Zviri Mubhuku Racho

 • 1

  • Kwaziso (1)

  • Shandai kuti musarasikirwe nekudanwa kwenyu (2-15)

   • Zvinhu zvinofanira kuwedzerwa pakutenda (5-9)

  • Kuwedzera kuvimba neshoko reuprofita (16-21)

 • 2

  • “Pachava nevadzidzisi venhema” (1-3)

  • Vadzidzisi venhema vachatotongwa (4-10a)

   • Kukandwa kwengirozi muTatarosi (4)

   • Mafashamo; Sodhomu neGomora (5-7)

  • Zvinoitwa nevadzidzisi venhema (10b-22)

 • 3

  • Vaseki vanoti kuparadzwa hakusi kuuya (1-7)

  • Jehovha haanonoki (8-10)

  • Fungai kuti munofanira kuva vanhu vakadii (11-16)

   • Matenga matsva nenyika itsva (13)

  • Ngwarirai kuti musatsauswa (17, 18)