Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Tsamba Yekutanga yaPetro

Zvitsauko

1 2 3 4 5

Zviri Mubhuku Racho

 • 1

  • Kwaziso (1, 2)

  • “Akatibereka patsva kuti tive netariro mhenyu” (3-12)

  • Ivai vatsvene sevana vanoteerera (13-25)

 • 2

  • Nzara yeshoko (1-3)

  • Matombo mapenyu anovakwa kuita imba yemweya (4-10)

  • Kugara munyika sevatorwa (11, 12)

  • Kuzviisa pasi (13-25)

   • Kristu akatisiyira muenzaniso (21)

 • 3

  • Varume nemadzimai (1-7)

  • Nzwiranai tsitsi; itai kuti pave nerugare (8-12)

  • Kutambudzirwa kuita zvakarurama (13-22)

   • Garai makagadzirira kupindura vanokubvunzai nezvetariro yenyu (15)

   • Rubhabhatidzo uye hana yakanaka (21)

 • 4

  • Raramira kuita kuda kwaMwari, sezvakaitwa naKristu (1-6)

  • “Kuguma kwezvinhu zvese kwava pedyo” (7-11)

  • Kutambudzirwa kuva muKristu (12-19)

 • 5

  • “Fudzai boka raMwari” (1-4)

  • Zvininipisei uye chenjerai (5-11)

   • Kandai zvese zvinokudyai mwoyo kuna Mwari (7)

   • Dhiyabhorosi akaita seshumba inodzvova (8)

  • Mhedziso (12-14)