Pisarema 150:1-6

150  Rumbidzai Jah!+Rumbidzai Mwari ari munzvimbo yake tsvene.+Murumbidzei ari munzvimbo huru yesimba rake.+   Murumbidzei nokuda kwemabasa ake esimba.+Murumbidzei zvinoenderana noukuru hwake.+   Murumbidzei muchiridza hwamanda.+Murumbidzei nechiridzwa chine tambo norudimbwa.+   Murumbidzei negandira+ nokutamba muchitenderera.+Murumbidzei netambo dzezviridzwa+ nomutopota.+   Murumbidzei nemakwakwakwa esimbi anorira zvinonakidza.+Murumbidzei nemakwakwakwa esimbi anorira.+   Chinhu chose chinofema—ngachirumbidze Jah.+Rumbidzai Jah!+

Mashoko Emuzasi