• Aburi, Ghana—Talaʻi e faatatau i le Malo o le Atua