Na auina atu le agelu o Kaperielu i se fafine talavou ma lelei e igoa iā Maria. Sa ia ta‘u atu o le a i ai sana tama o le a pule o se tupu e faavavau. O le tamaitiiti, o Iesu, sa fanau i le fale o manu, i le mea na asiasi atu i ai leoleo mamoe. Mulimuli ane, sa ta‘ita‘iina e se fetu ni tamāloloa mai i le itu i Sasae i le tamaitiiti. Ua tatou a‘oa‘oina po o ai na faaalia atu iā i latou le fetu, ma na faapefea ona faasaoina Iesu mai taumafaiga ia fasiotia o ia.

Sosoo ai, ua tatou mauaina ai Iesu, ina ua 12 ona tausaga, o talanoa ma faia‘oga i le malumalu. Sefulu valu tausaga mulimuli ane ai ona papatisoina lea o Iesu, ona amata lea ona ia tala‘i le malo ma a‘oa‘o atu e tusa ma le galuega na auina mai ai o ia e le Atua i le lalolagi e fai. Ina ia fesoasoani iā te ia i lana galuega, na filifilia ai e Iesu ni tamāloloa e toa 12 ma fai ma ona aposetolo.

Na faia fo‘i e Iesu ni vavega se tele. Na ia fafagaina le faitau afe o tagata i ni nai i‘a ma ni falaoa lāiti. Na ia faamālōlōina fo‘i ē mama‘i ma faatutūina ē na oti. Mulimuli ai lava, ua tatou a‘oa‘oina ai ni mea se tele sa tutupu iā Iesu i le toe aso o lona soifuaga, ma pe na faapefea ona fasiotia o ia. Na tala‘i Iesu e tusa ma le tolu ma le afa tausaga, o lea la o le VAEGA 6 e aofia ai se vaitaimi e sili la‘itiiti ae i le 34 tausaga.

O loo a‘oa‘o atu Iesu