Sa ta‘ita‘iina atu e Mose Isaraelu mai i lo latou pologa i Aikupito i le Mauga o Sinai, le mea na tuuina atu iai e le Atua ana tulafono. Mulimuli ane sa aauina atu e Mose tamāloloa totoa e 12 ina ia latou matamata i le nuu o Kanana. Peita‘i o le toa 10 o i latou na fo‘i mai ma lipoti leaga. Na latou faatupu ai se mana‘o i tagata ia toe fia fo‘i atu i Aikupito. Ona o le leai o se faatuatua, na faasalaina ai e le Atua Isaraelu ia taamilomilo solo ai lava i le vaomatua mo le 40 tausaga.

Mulimuli ane, ona filifilia ai lea o Iosua na te ta‘ita‘ia Isaraelu i le nuu o Kanana. Ina ia fesoasoani i a i latou ia mauaina le laueleele, sa faatupuina loa e Ieova ni vavega. Sa ia taofia le tafe o le Vaitafe o Ioritana, faasoloina pā o Ieriko ma ia taofia le la ia tu sa‘o mo le aso atoa. Ina ua mavae le ono o tausaga ona faoa mai ai lea o le laueleele mai iā Kanana.

Amata mai iā Iosua, sa pulea Isaraelu e faamasino mo le 356 tausaga. Ua tatou a‘oa‘oina le taatele o isi o i latou, e aofia ai Parako, Kitiona, Iefata, Samasoni ma Samuelu. Tatou te faitau fo‘i e uiga i fafine e pei o Raava, Tepora, Iaeli, Ruta, Naomi ma Talila. I le Vaega e TOLU e aofia ai tausaga e 396 o le tala faasolopito.

Le fale fetafa‘i