TAGA‘I
Text
Image

(Faataoto 3:1, 2)

 1. 1. Le u-pu mo-ni o le o-la-ga si-li,

  Fai nei loa lau fi-li-fi-li-ga.

  O fau-tu-a-ga a Ieo-va ia ta-li-a,

  E sa-ʻo a-to-a-to-a.

  (TALI)

  Le u-pu mo-ni,

  Faa-vae ai lou o-la-ga.

  E fia-fia Ieo-va iā oe

  pe a ta-li-a le

  u-pu mo-ni.

 2. 2. Lou ma-e-le-ga ma au ta-u-ma-fai-ga

  E tau-tu-a ai le A-tu-a

  O le a mau-a ai i-ʻu-ga le-le-i,

  Ma mau-a le o-li-o-li.

  (TALI)

  Le u-pu mo-ni,

  Faa-vae ai lou o-la-ga.

  E fia-fia Ieo-va iā oe

  pe a ta-li-a le

  u-pu mo-ni..

 3. 3. Ta-tou o fa-nau a lo ta-tou A-tu-a,

  Ma-na-ʻo-mia ta-ʻi-ta-ʻi-ga.

  Ia sa-va-va-li ma Ieo-va le A-tu-a

  Le fi-a-fi-a e mau-a.

  (TALI)

  Le u-pu mo-ni,

  Faa-vae ai lou o-la-ga.

  E fia-fia Ieo-va iā oe

  pe a ta-li-a le

  u-pu mo-ni..