TAGA‘I
Text
Image

(Ieremia 1:17)

 1. 1. U-a ao.

  Sa-u-ni-a

  Mea mo le ta-la-ʻi-ga

  U-a timu mai,

  E le-a-ga le tau;

  Si-li o-na fa-i i-si mea,

  mo-e pea.

  (TALI)

  I-a sa-u-ni ma ta-ta-lo,

  O le a mau-a ai

  U-u-na-ʻi-ga e ta-ta-u

  O-na i-ai.

  O le a ta-tou ga-lu-lu-e

  Ma le ʻau-a-ge-lu.

  U-so ma uō fa-a-ma-o-ni,

  E tu-mau ai.

 2.  2. Fia-fi-a

  E te mau-a

  I le tau-si i nei mea.

  O le A-tu-a

  Na te ma-na-tu-a,

  Le ga-lu-e-ga o e fai-a,

  mo I-a.

  (TALI)

  I-a sa-u-ni ma ta-ta-lo,

  O le a mau-a ai

  U-u-na-ʻi-ga e ta-ta-u

  O-na i-ai.

  O le a ta-tou ga-lu-lu-e

  Ma le ʻau-a-ge-lu.

  U-so ma uō fa-a-ma-o-ni,

  E tu-mau ai.