TAGA‘I
Text
Image

(Roma 7:14-25)

 1. 1. Ta-tou te a-lo-lo-fa iā Ieo-va;

  E mau-a mai le a-ga-ga le o-la.

  O-na ta-tou te a-ga-sa-la

  Ia ta-tou a-mi-o pu-le-a.

 2. 2. A-so u-ma ta-tou te fe-a-gai,

  Ma to-fo-to-fo-ga mai iā Sa-ta-ni.

  Ae fa-a-fe-tai iā Ie-o-va.

  Ta-tou te i-loa mea e fai-a.

 3. 3. A ta-tou u-pu ma ga-lu-e-ga,

  E a-a-fia le su-a-fa o Ieo-va.

  O lo ta-tou fa-a-nau-nau-ga

  Ia ta-tou a-mi-o pu-le-a.