Ua Faailoa Mai le Mamalu o le Atua i le Matagofie o Foafoaga

AUALA E KOPI (DOWNLOAD) AI