O loo faia tiute o ositaulaga i le faleʻie paia

LA TATOU FAIVA MA LE OLAGA FAA-KERISIANO–POLOKALAME MO LE SAUNIGA Tesema 2020