O loo fausia e Pesaleli ma Oliavu mea mo le faleʻie paia

LA TATOU FAIVA MA LE OLAGA FAA-KERISIANO–POLOKALAME MO LE SAUNIGA Oketopa 2020