LOMIGA MO LE POLOKALAME MO LE SAUNIGA O LE FAIVA MA LE OLAGA FAA-KERISIANO Novema–Tesema 2023

AUALA E KOPI (DOWNLOAD) AI