LOMIGA MO LE POLOKALAME MO LE SAUNIGA O LE FAIVA MA LE OLAGA FAA-KERISIANO Ianuari 2017

AUALA E KOPI (DOWNLOAD) AI