LA TATOU FAIVA MA LE OLAGA FAA-KERISIANO–POLOKALAME MO LE SAUNIGA Me–Iuni 2023

ʻOA TAUTELE MAI I LE AFIOGA A LE ATUA

Ia Vaai i Isi e Pei Ona Silasila i ai Ieova

ʻOA TAUTELE MAI I LE AFIOGA A LE ATUA

Tauia e Ieova Ona o le Faaalia o le Lototele

ʻOA TAUTELE MAI I LE AFIOGA A LE ATUA

E Aogā mo i Tatou le Faapotopoto Faatasi

ʻOA TAUTELE MAI I LE AFIOGA A LE ATUA

Ia Faaavanoa Atu Oe e Faaaogā e Ieova

AUALA E OLA AI O SE KERISIANO

Ia Olioli i le Amataina o Talanoaga

TOLENIGA MO LE FAIVA I LE FANUA

Taulimaga Faataʻitaʻi