LA TATOU FAIVA MA LE OLAGA FAA-KERISIANO–POLOKALAME MO LE SAUNIGA Iulai–Aokuso 2021

TOLENIGA MO LE FAIVA I LE FANUA

Faaalia le Tigā Alofa

ʻOA TAUTELE MAI I LE AFIOGA A LE ATUA

Mataupu Silisili mo le Faia o le Faamasinogatonu

ʻOA TAUTELE MAI I LE AFIOGA A LE ATUA

E Tautele Iā Ieova le Ola o le Tagata

TOLENIGA MO LE FAIVA I LE FANUA

Pāʻia le Loto

ʻOA TAUTELE MAI I LE AFIOGA A LE ATUA

E Lē Faigatā le Auauna Iā Ieova

AUALA E OLA AI O SE KERISIANO

E Lē Faigatā le Faaalia o le Lototele

TOLENIGA MO LE FAIVA I LE FANUA

Taulimaga Faataʻitaʻi