Preskoči na vsebino

Ali je svetopisemski opis judovskega pregnanstva v Babilonu točen?

Pred približno 2600 leti so bili Judje na silo odpeljani v Babilon in so tam kot pregnanci živeli kakšnih 70 let. V Svetem pismu piše, da je Bog napovedal življenjske razmere Judov v Babilonu. Rekel jim je: »Zidajte hiše in prebivajte v njih, zasajajte vrtove in uživajte njihov sad. Ženite se in naj se vam rodijo sinovi in hčere! [...] Iščite miru mestu, v katero sem vas pregnal.« (Jeremija 29:1, 4–7) Ali so Judje res živeli v takšnih razmerah?

Raziskovalci so preučili več kot 100 glinenih plošč, ki naj bi izvirale iz starodavnega Babilona ali njegove okolice. Te najdbe pokažejo, da so mnogi judovski pregnanci ohranili svojo kulturo in vero, medtem ko so se mirno podrejali babilonski vladi. Na teh ploščah, ki so nastale med letoma 572 in 477 pr. n. št., so zapisane najemne pogodbe, poslovni projekti, menice in drugi finančni zapisi. »Ti dokumenti nam dajo bežen vpogled v življenje običajnih ljudi na podeželju: obdelovali so zemljo, gradili hiše, plačevali davke in služili kralju,« piše v nekem priročniku.

Klinopisna plošča iz mesta Al-Yahudu

Ta pomembna zbirka dokumentov prav tako odkriva obstoj velike judovske skupnosti v mestu Al-Yahudu oziroma mestu Judov. V plošče so vklesana imena štirih judovskih generacij. Nekatera so zapisana v staroveški hebrejski pisavi. Pred najdbo plošč so učenjaki o življenju judovskih pregnancev v Babilonu vedeli zelo malo. Dr. Filip Vukosavović, član upravnega odbora Izraelske uprave za starine, pravi: »Na podlagi teh plošč smo lahko končno spoznali te ljudi, njihova imena, kje in kdaj so živeli ter kaj so delali.«

Judovski pregnanci so v Babilonu uživali neko mero svobode.

Judovski pregnanci so uživali neko mero svobode, saj so po besedah Vukosavovića živeli »ne le v Al-Yahuduju, temveč tudi v številnih drugih mestih«. Nekateri so razvili spretnosti na različnih področjih, ki so jih kasneje lahko uporabili pri obnovi Jeruzalema. (Nehemija 3:8, 31, 32) Plošče iz Al-Yahuduja prav tako potrjujejo, da so se mnogi Judje odločili ostati v Babilonu, čeprav se je njihovo prisilno pregnanstvo končalo. To dokazuje, da so Judje v Babilonu res živeli v relativno mirnih razmerah, kot to piše v Svetem pismu.