Preskoči na vsebino

Kaj je zlato pravilo?

Kaj je zlato pravilo?

Sveto pismo odgovarja

 Izraza »zlato pravilo« ne najdemo v Svetem pismu. Mnogi ta izraz uporabljajo za načelo, ki ga je izrekel Jezus v svojem znamenitem govoru na gori: »Vse torej, kar hočete, da bi ljudje storili vam, storite tudi vi njim.« (Matej 7:12; Luka 6:31)

 Kaj pomeni zlato pravilo

 Zlato pravilo pomeni, da z drugimi delamo tako, kot želimo, da bi oni delali z nami. Večina nas ceni, da se z nami ravna spoštljivo, prijazno in ljubeče, zato je logično, da bi morali ravnati tako tudi z drugimi. (Luka 6:31)

 Zakaj je zlato pravilo koristno

 Zlato pravilo se lahko upošteva na vseh področjih našega življenja. Lahko na primer:

 Zlato pravilo vsebuje enako načelo, kot ga najdemo v Stari zavezi. Jezus je s tem načelom povzel »pomen Postave« (to je prvih pet knjig v Svetem pismu) in »Prerokov« (to so preroške knjige). (Matej 7:12) V zlatem pravilu je strnjeno eno od osnovnih sporočil Stare zaveze, in sicer ljubezen do bližnjega. (Rimljanom 13:8–10)

 Ali gre pri zlatem pravilu samo za dajanje in prejemanje

 Ne. Zlato pravilo govori predvsem o dajanju. Ko je Jezus izrekel zlato pravilo, ni govoril samo o tem, kako ravnati z ljudmi na splošno, ampak tudi, kako ravnati s sovražniki. (Luka 6:27–31, 35) Zato zlato pravilo ljudi spodbuja, da bi delali dobro vsem.

 Kako lahko udejanjate zlato pravilo

  1.  1. Dobro opazujte. Bodite pozorni do tistih, ki so okoli vas. Morda vidite nekoga, ki težko nosi vrečke iz trgovine, slišite, da je vaš sosed v bolnici, ali pa opazite, da je vaš sodelavec brez volje. Če se zanimate za druge, jim boste najverjetneje rekli ali storili kaj, kar jim bo v spodbudo. (Filipljanom 2:4)

  2.  2. Bodite sočutni. Predstavljajte si nekega človeka, ki se znajde v težkih okoliščinah. Kako bi se počutili na njegovem mestu? (Rimljanom 12:15) Če boste skušali razumeti njegove občutke, vas bo to morda spodbudilo, da mu boste želeli pomagati.

  3.  3. Bodite prilagodljivi. Imejte v mislih, da smo si različni. To, kar bi drugi storili za vas, morda ni to, kar bi si vi želeli. Iz vsega tega, kar lahko storite za druge, poskušajte izbrati to, kar bi si želeli oni. (1. Korinčanom 10:24)