Preskoči na vsebino

Ali bo Zemlja uničena?

Sveto pismo odgovarja

Ne, planet Zemlja ne bo nikoli uničen niti zgorel v ognju ali nadomeščen z novim planetom. Sveto pismo uči, da je Bog ustvaril Zemljo, da bi na njej vedno živeli ljudje.

  • »Pravični bodo podedovali zemljo in večno prebivali na njej.« (Psalm 37:29)

  • »Zemljo si utrdil na njenih temeljih, na veke se ne bo zamajala, da, vso večnost.« (Psalm 104:5)

  • »Zemlja pa ostaja na veke.« (Pridigar 1:4)

  • »Pravi Bog, ki je oblikoval in naredil zemljo, On, ki jo je utrdil in je ni ustvaril brez razloga, [...] jo je oblikoval zato, da bi bila naseljena.« (Izaija 45:18)

Ali bodo ljudje uničili Zemljo?

Bog ne bo dovolil, da bi ljudje povsem uničili Zemljo z onesnaževanjem, vojskovanjem ali kako drugače. Ravno nasprotno, poskrbel bo, da se »pokončajo tisti, ki pokončujejo zemljo«. (Razodetje 11:18) Na kakšen način bo uresničil to obljubo?

Človeške vladavine, ki so pokazale, da niso zmožne skrbeti za Zemljo, bo nadomestil s popolnim nebeškim Kraljestvom. (Daniel 2:44; Matej 6:9, 10) Na čelu tega Kraljestva bo njegov Sin, Jezus Kristus. (Izaija 9:6, 7) Ko je bil Jezus na zemlji, je pokazal, da ima čudežno moč nad naravnimi silami. (Marko 4:35–41) Kot kralj Božjega kraljestva bo imel popoln nadzor nad Zemljo in njenimi silami. Jezus bo prenovil razmere na Zemlji, tako da bodo podobne razmeram v edenskem vrtu. (Matej 19:28; Luka 23:43)

Ali ne uči Sveto pismo, da bo Zemlja zgorela v ognju?

Ne. Takšna zmotna predstava pogosto temelji na napačnem razumevanju 2. Petrovega 3:7, kjer piše, da »sta sedanja nebo in zemlja shranjena za ogenj«. Premislite o dveh pomembnih točkah, ki nam pomagata razumeti pravi pomen teh besed:

  1. V Svetem pismu so besede »nebo« oziroma »nebesa«, »zemlja« in »ogenj« rabljene v več kot enem pomenu. Na primer, 1. Mojzesova 11:1 pravi: »Vsa zemlja pa je govorila en jezik.« Beseda »zemlja« se v tej vrstici nanaša na človeško družbo.

  2. Iz sobesedila 2. Petrovega 3:7 je razvidno, kaj v tej vrstici pomenijo besede nebo, zemlja in ogenj. V 5. in 6. vrstici najdemo vzporednico s potopom v Noetovem času. Takrat je bil starodavni svet uničen, vendar je naš planet ostal. V potopu je bila namreč izbrisana nasilna družba oziroma »zemlja«. (1. Mojzesova 6:11) Uničeno je bilo tudi neke vrste »nebo«, in sicer ljudje, ki so vladali tedanji družbi. Torej so bili uničeni hudobni ljudje, ne pa naš planet. Noe in njegova družina so preživeli uničenje takratnega sveta in po potopu še naprej živeli na Zemlji. (1. Mojzesova 8:15–18)

Uničenje oziroma »ogenj« iz 2. Petrovega 3:7 bo podobno kot vode potopa naredil konec svetu hudobnih ljudi, ne pa planetu Zemlja. Bog obljublja »nova nebesa in novo zemljo, v katerih bo bivala pravičnost«. (2. Petrovo 3:13) »Novi zemlji« oziroma novi človeški družbi bodo vladala »nova nebesa« oziroma novo vodstvo – Božje kraljestvo. Pod vladavino tega Kraljestva bo Zemlja postala raj, v katerem bo vladal mir. (Razodetje 21:1–4)