Sveto pismo odgovarja

Da, odgovoril bo. Tako Sveto pismo kot tudi primeri iz vsakdanjega življenja pokažejo, da Bog odgovarja na molitve. Sveto pismo zanj pravi: »Izpolnil bo želje tistim, ki se ga bojijo, njihov klic na pomoč bo slišal in jih rešil.« (Psalm 145:19) Vendar pa je to, ali bo Bog odgovoril na vašo molitev, po večini odvisno od vas samih.

Kaj je Bogu pomembno

  • Da molite k njemu osebno, ne pa k Jezusu, Mariji, svetnikom, angelom ali podobam. Samo Bog Jehova je tisti, ki posluša molitve. (Psalm 65:2)

  • Da molite v skladu z njegovo voljo oziroma zahtevami, zapisanimi v Svetem pismu. (1. Janezovo 5:14)

  • Da molite v Jezusovem imenu, s čimer priznate njegovo oblast. »Nihče ne pride k Očetu drugače kakor po meni,« je rekel Jezus. (Janez 14:6)

  • Da molite v veri in prosite za več vere, če jo potrebujete. (Matej 21:22; Luka 17:5)

  • Da ste ponižni in iskreni. Sveto pismo pravi: »Jehova je namreč visoko nad vsem, vendar vidi ponižnega.« (Psalm 138:6)

  • Da ste vztrajni. Jezus je rekel: »Prosite, in vam bo dano.« (Luka 11:9)

Kaj Bogu ni pomembno

  • Vaša rasa ali narodnost. »Bog ni pristranski, temveč [...] mu je v vsakem narodu sprejemljiv tisti, ki se ga boji in ravna pravično.« (Apostolska dela 10:34, 35)

  • Položaj vašega telesa ali drža. K Bogu lahko molite sede, sklonjeni, kleče ali stoje. (1. kroniška 17:16; Nehemija 8:6; Daniel 6:10; Marko 11:25)

  • Ali molite na glas ali potiho. Bog odgovarja celo na neslišno izrečene molitve, ki jih drugi ne opazijo. (Nehemija 2:1–6)

  • Ali so vaše skrbi zelo resne ali čisto malenkostne. Bog vas spodbuja, da zvrnete »nanj vse svoje skrbi, ker mu je mar za vas«. (1. Petrovo 5:7)