Preskoči na vsebino

Zakaj moliti? Ali mi bo Bog odgovoril?

Zakaj moliti? Ali mi bo Bog odgovoril?

Sveto pismo odgovarja

 Da, odgovoril bo. Tako Sveto pismo kot tudi primeri iz vsakdanjega življenja pokažejo, da Bog odgovarja na molitve. Sveto pismo zanj pravi: »Izpolnil bo želje tistim, ki se ga bojijo, njihov klic na pomoč bo slišal in jih rešil.« (Psalm 145:19) Vendar pa je to, ali bo Bog odgovoril na vašo molitev, po večini odvisno od vas samih.

Kaj je Bogu pomembno

  •   Da molite k njemu osebno, ne pa k Jezusu, Mariji, svetnikom, angelom ali podobam. Samo Bog Jehova je tisti, ki posluša molitve. (Psalm 65:2)

  •   Da molite v skladu z njegovo voljo oziroma zahtevami, zapisanimi v Svetem pismu. (1. Janezovo 5:14)

  •   Da molite v Jezusovem imenu, s čimer priznate njegovo oblast. »Nihče ne pride k Očetu drugače kakor po meni,« je rekel Jezus. (Janez 14:6)

  •   Da molite v veri in prosite za več vere, če jo potrebujete. (Matej 21:22; Luka 17:5)

  •   Da ste ponižni in iskreni. Sveto pismo pravi: »Jehova je namreč visoko nad vsem, vendar vidi ponižnega.« (Psalm 138:6)

  •   Da ste vztrajni. Jezus je rekel: »Prosite, in vam bo dano.« (Luka 11:9)

Kaj Bogu ni pomembno

  •   Vaša rasa ali narodnost. »Bog ni pristranski, temveč [...] mu je v vsakem narodu sprejemljiv tisti, ki se ga boji in ravna pravično.« (Apostolska dela 10:34, 35)

  •   Položaj vašega telesa ali drža. K Bogu lahko molite sede, sklonjeni, kleče ali stoje. (1. kroniška 17:16; Nehemija 8:6; Daniel 6:10; Marko 11:25)

  •   Ali molite na glas ali potiho. Bog odgovarja celo na neslišno izrečene molitve, ki jih drugi ne opazijo. (Nehemija 2:1–6)

  •   Ali so vaše skrbi zelo resne ali čisto malenkostne. Bog vas spodbuja, da zvrnete »nanj vse svoje skrbi, ker mu je mar za vas«. (1. Petrovo 5:7)