Preskoči na vsebino

Za kaj gre pri rešitvi?

Za kaj gre pri rešitvi?

Sveto pismo odgovarja

 Včasih so biblijski pisci besedi »rešiti« in »rešitev« uporabili, da bi izrazili zamisel o tem, da je človek rešen pred nevarnostjo ali uničenjem. (2. Mojzesova 14:13, 14; Apostolska dela 27:20) Vendar pa se ti besedi velikokrat nanašata tudi na to, da je posameznik rešen greha. (Matej 1:21) Ker je smrt posledica greha, imajo ljudje, ki so rešeni greha, upanje na večno življenje. (Janez 3:16, 17) a

Kako ste lahko rešeni?

 Da bi lahko bili rešeni, morate verovati v Jezusa in to vero kazati tako, da ubogate njegove zapovedi. (Apostolska dela 4:10, 12; Rimljanom 10:9, 10; Hebrejcem 5:9)

 Sveto pismo pokaže, da morate kazati dela, storjena iz poslušnosti, saj s tem dokažete, da je vaša vera živa. (Jakob 2:24, 26) Vendar to ne pomeni, da si lahko rešitev zaslužite. To je »Božji dar«, ki temelji na »nezasluženi dobrotljivosti« ali »milosti«. (Efežanom 2:8, 9; Slovenski standardni prevod)

Ali ste lahko ob rešitev?

 Da. Tako kot lahko človek, ki je rešen pred utopitvijo, znova pade ali skoči v vodo, tako je lahko človek, ki je rešen greha, a preneha verovati, ob rešitev. Zato Sveto pismo kristjane, ki so že prejeli rešitev, spodbuja, naj se močno bojujejo za vero. (Juda 3) Poleg tega jih svari: »Delajte s strahom in trepetom za svojo rešitev.« (Filipljanom 2:12)

Kdo je Rešitelj? Bog ali Jezus?

 Sveto pismo za Boga pravi, da ima pri rešitvi glavno vlogo, in ga pogosto imenuje »Rešitelj«. (1. Samuelova 10:19; Izaija 43:11; Titu 2:10; Juda 25) Poleg tega je Bog uporabil različne moške, da so reševali starodavni izraelski narod, in Sveto pismo jih omenja kot »rešitelje«. (Nehemija 9:27; Sodniki 3:9, 15; 2. kraljev 13:5) b Ker je Bog priskrbel rešitev izpod greha po odkupni žrtvi Jezusa Kristusa, Sveto pismo tudi za Jezusa pravi, da je »Rešitelj«. (Apostolska dela 5:31; Titu 1:4) c

Ali bodo vsi rešeni?

 Ne. Nekateri ljudje ne bodo rešeni. (2. Tesaloničanom 1:9) Ko so Jezusa vprašali »Ali je teh, ki bodo rešeni, malo?«, je odgovoril: »Na vso moč si prizadevajte, da bi prišli skozi ozka vrata. Povem vam, da bodo mnogi hoteli priti skozi, pa ne bodo mogli.« (Luka 13:23, 24)

Zmote glede vsesplošne rešitve

 Zmota: Prvo pismo Korinčanom 15:22 govori o vsesplošni rešitvi, saj tam piše, da »bodo [...] v Kristusu vsi oživeli«.

 Dejstvo: Sobesedilo te vrstice govori o vstajenju mrtvih. (1. Korinčanom 15:12, 13, 20, 21, 35) Zato besedna zveza, da »bodo [...] v Kristusu vsi oživeli«, pomeni zgolj to, da bodo vsi, ki bodo vstali od mrtvih, prejeli ta blagoslov po Jezusu Kristusu. (Janez 11:25)

 Zmota: Pismo Titu 2:11 govori o vsesplošni rešitvi, saj tam piše, da Bog »rešuje vse ljudi«. (Slovenski standardni prevod)

 Dejstvo: Grška beseda, ki se tukaj prevaja z »vse«, lahko tudi pomeni »vsakršne« ali »raznovrstne«. d Zato besede iz Tita 2:11 v resnici pomenijo, da Bog rešitev ponuja vsakršnim ljudem. Mednje spadajo ljudje »iz vseh narodov, rodov, ljudstev in jezikov«. (Razodetje 7:9, 10)

 Zmota: Drugo Petrovo pismo 3:9 govori o vsesplošni rešitvi, saj tam piše, da Bog »ne želi, da bi bil kdo pokončan«.

 Dejstvo: Bog hoče, da bi bili ljudje rešeni, vendar pa jih ne sili, da sprejmejo to, kar je pripravil za rešitev. Njegov »dan sodbe« bo zajemal tudi »pokončanje brezbožnih ljudi«. (2. Petrovo 3:7)

a Sveto pismo govori o ljudeh, kot da so »bili rešeni«, čeprav bo posameznik greha in smrti dejansko rešen šele v prihodnosti. (Efežanom 2:5; Rimljanom 13:11)

b V navedenih stavkih nekateri tuji prevodi uporabljajo izraze »bojevnik«, »rešenik«, »junak«, »voditelj« ali celo »nekdo« namesto »rešitelj«. Vendar pa se v Svetem pismu v izvirnem hebrejskem besedilu za te človeške rešitelje uporablja enaka beseda kot za Boga Jehova, kadar je v Svetem pismu omenjen kot Rešitelj. (Psalm 7:10)

c Ime Jezus je izpeljano iz hebrejskega imena Jehošúa, ki pomeni »Jehova je rešitev«.

d Glej Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words. Enaka grška beseda se pojavi v Mateju 5:11, kjer so zapisane Jezusove besede, da bodo ljudje proti njegovim sledilcem govorili »vsakršne« zlobne reči.