Preskoči na vsebino

Kaj Sveto pismo pravi glede transfuzij?

Kaj Sveto pismo pravi glede transfuzij?

Sveto pismo odgovarja

 Sveto pismo prepoveduje uživanje krvi. Torej ne bi smeli sprejeti polne krvi ali katere od njenih osnovnih sestavin v kateri koli obliki, najsibo s hrano ali transfuzijo. Razmislite o naslednjih svetopisemskih stavkih:

  •   1. Mojzesova 9:4. Bog je po vesoljnem potopu Noetu in njegovi družini dovolil jesti meso živali, vendar jim je zapovedal, naj ne jedo krvi. Noetu je rekel: »Samo mesa z njegovo dušo, to je z njegovo krvjo, ne smete jesti.« Ta zapoved od takrat naprej velja za vse človeštvo, saj smo vsi ljudje Noetovi potomci.

  •   3. Mojzesova 17:14. »Ne smete uživati krvi nobenega živega bitja. Kri je namreč duša vsakega živega bitja. Vsak, ki bi jo užival, bo iztrebljen.« Z Božjega gledišča je v krvi duša živega bitja oziroma njegovo življenje in to pripada Bogu. Ta zakon je bil resda dan samo izraelskemu narodu, vendar pokaže, kako resno je Bog gledal na prepoved uživanja krvi.

  •   Apostolska dela 15:20. »Naj se zdržujejo [...] krvi.« Bog je dal kristjanom enako zapoved, kot jo je dal Noetu. Zgodovina kaže, da so zgodnji kristjani zavračali uživanje polne krvi, tudi kadar je bila ponujena kot zdravilo.

Zakaj nam Bog zapoveduje, naj se zdržujemo krvi?

 Obstajajo tehtni zdravstveni razlogi, zakaj naj ne bi sprejeli transfuzije krvi. Toda za Božjo zapoved, naj se zdržujemo krvi, obstaja še pomembnejši razlog, in sicer da je to, kar kri predstavlja, za Boga sveto. (3. Mojzesova 17:11; Kološanom 1:20)