Preskoči na vsebino

Ali obstaja sedem smrtnih grehov?

Ali obstaja sedem smrtnih grehov?

Sveto pismo odgovarja

Sveto pismo ne navaja izrecno kakšnega seznama sedmih smrtnih grehov. Vendar pa uči, da človek, ki dela resne grehe, ne more biti rešen. Takšne resne grehe, kot so na primer nečistovanje, malikovanje, ukvarjanje s spiritizmom, izbruhi jeze in popivanje, Sveto pismo opiše z izrazom »dela mesa« in nato dodaja: »Tisti, ki počnejo takšne stvari, ne bodo podedovali Božjega kraljestva.« (Galačanom 5:19–21) *

Ali ne govori Sveto pismo o sedmih rečeh, ki se gnusijo Gospodu?

Da, govori o tem. Glede na Slovenski standardni prevod v Pregovorih 6:16 piše: »Šest reči sovraži GOSPOD, sedem se jih gnusi njegovi duši.« Toda seznam, ki sledi v Pregovorih 6:17–19, ni mišljen kot dokončen. Navaja zgolj temeljne kategorije, ki predstavljajo vse vrste grehov, naj gre za napačne misli, besede ali dejanja. *

Kaj je mišljeno z izrazom smrtni greh?

Nekateri tujejezični prevodi, na primer The New American Bible, uporabljajo izraz »smrtni greh« v 1. Janezovem 5:16. To besedno zvezo lahko prevedemo tudi kot »greh, ki pelje v smrt«. Kakšna pa je razlika med »grehom, ki pelje v smrt,« in »grehom, ki ne pelje v smrt«? (1. Janezovo 5:16)

Sveto pismo da jasno vedeti, da greh s sabo prinaša smrt. Toda greha in smrti smo lahko rešeni z odkupno žrtvijo, ki jo je daroval Jezus Kristus. (Rimljanom 5:12; 6:23) Torej bi lahko rekli, da »greha, ki pelje v smrt,« Kristusova odkupnina ne krije. Človek, ki stori takšen greh, se tako močno drži svoje grešne poti, da ne bo nikoli spremenil svojega stališča ali vedenja. Sveto pismo tudi pravi, da posamezniku, ki tako greši, »ne bo odpuščeno«. (Matej 12:31; Luka 12:10)

^ odst. 3 V seznam 15 različnih resnih grehov iz Galačanom 5:19–21 niso zajeti vsi takšni grehi, saj na koncu naštevanja piše »in podobno«. Tako je bralec spodbujen, da sam dobro presodi, katere stvari, ki niso na seznamu, so podobne naštetim.

^ odst. 5 V Pregovorih 6:16 je uporabljen hebrejski frazem, ki poudarja drugo število tako, da ga primerja s prvim številom. Takšen način izražanja je pogost v Svetem pismu. (Job 5:19; Pregovori 30:15, 18, 21)