Preskoči na vsebino

Kakšen pomen imajo števila v Svetem pismu? Ali je numerologija nekaj svetopisemskega?

Sveto pismo odgovarja

Števila, omenjena v Svetem pismu, so pogosto rabljena dobesedno, vendar imajo včasih tudi simboličen pomen. O tem, ali je določeno število rabljeno simbolično, navadno odloča sobesedilo. Razmislite o naslednjih primerih, ko imajo števila v Svetem pismu simboličen pomen.

  • 1 Enotnost. Jezus je na primer prosil Boga: »Prosim [...], da bi bili vsi [moji sledilci] eno. Da bi bili, kakor si ti Oče zedinjen z menoj in jaz s teboj.« (Janez 17:20, 21; Matej 19:6)

  • 2 V pravnih zadevah sta potrebni dve priči, da bi nekaj veljalo kot resnica. (5. Mojzesova 17:6) Podobno ponovitev nekega videnja ali trditve potrjuje, da je stvar zanesljiva in resnična. Na primer, ko je Jožef egiptovskemu faraonu razlagal njegove sanje, je rekel: »To, da so se faraonu sanje ponovile [oziroma je faraon sanjal dvakrat], pa pomeni, da se je pravi Bog glede tega trdno odločil.« (1. Mojzesova 41:32) »Dva rogova« lahko v prerokbah predstavljata dvojno vladavino, kot je bilo rečeno preroku Danielu glede medo-perzijskega imperija. (Daniel 8:20, 21; Razodetje 13:11)

  • 3 Prav kakor je nekaj zaradi izjave treh prič zatrdno resnica, tako tudi za trikratno ponovitev velja, da je s tem zadeva neizpodbitno potrjena ali pa poudarjena. (Ezekiel 21:27; Apostolska dela 10:9–16; Razodetje 4:8; 8:13)

  • 4 To število lahko pomeni celovitost v povezavi z obliko ali funkcijo. Primer tega je izraz »štirje vogli zemlje«. (Razodetje 7:1; 21:16; Izaija 11:12)

  • 6 Število šest je za eno manjše od števila sedem, ki običajno predstavlja celovitost, zato lahko šest pomeni nekaj, kar ni celovito oziroma je nepopolno ali pa je povezano z Božjimi sovražniki. (1. kroniška 20:6; Daniel 3:1; Razodetje 13:18)

  • 7 To število pogosto sporoča zamisel o celovitosti nečesa. Na primer, Bog je Izraelcem zapovedal, naj Jeriho sedem dni zapored obkrožijo po enkrat, sedmi dan pa naj to mesto obkrožijo sedemkrat. (Jozue 6:15) V Svetem pismu je veliko primerov, ko je bilo število sedem rabljeno v takšnem pomenu. (3. Mojzesova 4:6; 25:8; 26:18; Psalm 119:164; Razodetje 1:20; 13:1; 17:10) Ko je Jezus rekel Petru, da naj svojemu bratu ne odpusti »do sedemkrat, temveč do sedeminsedemdesetkrat«, je ta ponovitev števila sedem pomenila, da mora odpustiti neštetokrat. (Matej 18:21, 22)

  • 10 To število lahko predstavlja celoto ali skupek nečesa. (2. Mojzesova 34:28; Luka 19:13; Razodetje 2:10)

  • 12 Videti je, da to število predstavlja celovito ureditev, ki jo vpelje Bog. Na primer, apostol Janez je v videnju o nebesih videl tudi mesto, ki je imelo »dvanajst temeljnih kamnov in na njih dvanajst imen dvanajsterih [...] apostolov«. (Razodetje 21:14; 1. Mojzesova 49:28) Podoben pomen imajo tudi večkratniki števila 12. (Razodetje 4:4; 7:4–8)

  • 40 S tem številom so večkrat povezana obdobja sodbe ali kazni. (1. Mojzesova 7:4; Ezekiel 29:11, 12)

Numerologija in gematrija

Prej omenjeni simbolični pomen števil v Bibliji se razlikuje od numerološke razlage, pri kateri se v številih, njihovih kombinacijah in seštevkih išče okulten pomen. Na primer, judovski kabalisti so Hebrejske spise razčlenili s pomočjo tehnike, imenovane gematrija, in tako iskali skrita sporočila v številčnih ustreznicah črk. Numerologijo Bog obsoja, saj je ena od oblik vedeževanja. (5. Mojzesova 18:10–12)