Preskoči na vsebino

Kaj je ognjeno jezero? Ali gre za pekel ali za geheno?

Kaj je ognjeno jezero? Ali gre za pekel ali za geheno?

Sveto pismo odgovarja

Ognjeno jezero je simbol večnega uničenja in je isto kot gehena. Ni pa isto kot pekel, ki predstavlja splošni grob človeštva.

Ni jezero, ki bi dejansko obstajalo

Iz petih svetopisemskih vrstic, ki omenjajo »ognjeno jezero«, je razvidno, da je to nekaj simboličnega, in ne jezero, ki bi dejansko obstajalo. (Razodetje 19:20; 20:10, 14, 15; 21:8) V to ognjeno jezero so vrženi:

Simbol večnega uničenja

Sveto pismo pravi, da ognjeno jezero »predstavlja drugo smrt« oziroma drugo vrsto smrti. (Razodetje 20:14; 21:8) Prva vrsta smrti, ki jo omenja Sveto pismo, je posledica Adamovega greha. To smrt bo Bog izničil z vstajenjem in jo naposled odpravil. (1. Korinčanom 15:21, 22, 26)

Iz simboličnega ognjenega jezera ni vrnitve.

Ognjeno jezero predstavlja drugo vrsto smrti, ki je drugačna od prve. Čeprav tudi ta pomeni popolno nedejavnost, pa je drugačna v tem, da glede na Sveto pismo po njej ni možno vstajenje. Na primer, Biblija pravi, da ima Jezus »ključe smerti in pekla«, s čimer pokaže, da ima oblast obujati tiste, ki so preminili zaradi Adamovega greha. (Razodetje 1:18; 20:13; Wolfova Biblija) Toda niti Jezus niti kdor koli drug nima ključa od ognjenega jezera. To simbolično jezero predstavlja večno kazen, kar v tem primeru pomeni trajno uničenje. (2. Tesaloničanom 1:9)

Isto kot gehena (Hinomova dolina)

Gehena (grško géenna) se v Svetem pismu pojavi 12-krat in tako kot ognjeno jezero predstavlja večno uničenje. Čeprav nekateri to besedo prevajajo s »pekel«, pa se gehena razlikuje od pekla (hebrejsko šeól, grško haídes).

Hinomova dolina

Beseda »gehena« dobesedno pomeni »Hinómova dolina«, ki se je nahajala zunaj Jeruzalema. V svetopisemskih časih so Jeruzalemčani v to dolino odlagali odpadke. Skrbeli so, da je tam vedno gorel ogenj, ki je odpadke uničil. Kar ni zgorelo, so požrli črvi.

Jezus je o geheni govoril kot o simbolu večnega uničenja. (Matej 23:33) Rekel je, da v geheni »črvi ne umrejo in ogenj ne ugasne«. (Marko 9:47, 48) S temi besedami je namigoval na stanje v Hinomovi dolini in na prerokbo iz Izaija 66:24, kjer piše: »Bodo šli ter gledali trupla ljudi, ki so grešili zoper mene, kajti črvi na njih ne bodo umrli in njihov ogenj ne bo ugasnil.« Jezus v svoji ponazoritvi ne opisuje mučenja, ampak popolno uničenje. Črvi in ogenj požrejo trupla, ne pa živih ljudi.

Sveto pismo nikjer ne pravi, da se je mogoče vrniti iz gehene. »Ognjeno jezero« in »ognjena gehena« predstavljata večno, trajno uničenje. (Razodetje 20:14, 15; 21:8; Matej 18:9)

»Mučili se bodo dan in noč na vekomaj« – v kakšnem smislu?

Če je ognjeno jezero simbol uničenja, zakaj v Bibliji za Hudiča, zver in lažnega preroka pravi, da se bodo v njem »mučili [...] dan in noč na vekomaj«? (Razodetje 20:10) Razmislite o štirih razlogih, zakaj to mučenje ni dobesedno:

  1. Da bi Hudiča lahko doletelo večno mučenje, bi moral večno živeti. Vendar v Bibliji piše, da bo pokončan oziroma bo nehal obstajati. (Hebrejcem 2:14)

  2. Večno življenje je Božji dar, in ne kazen. (Rimljanom 6:23)

  3. Zver in lažni prerok sta simbola in kot taka ne moreta biti mučena.

  4. Sobesedilo v Bibliji pokaže, da se v Hudičevem primeru mučenje nanaša na to, da bo za večno onemogočen oziroma uničen.

V Svetem pismu se z grško besedo, prevedeno kot »mučenje«, lahko označi tudi stanje nekoga, ki je onemogočen. Na primer, grška beseda za »mučitelji«, ki jo najdemo v Mateju 18:34, se v številnih prevodih prevaja z »ječarji«, kar kaže na povezavo med »mučiti« in »onemogočiti«. Poleg tega v Mateju 8:29 najdemo besedo »mučiti«, medtem ko vzporedno poročilo v Luku 8:30, 31 za isti pojem uporablja besedo »brezno«, ki predstavlja figurativen kraj popolne nedejavnosti ali smrt. (Rimljanom 10:7; Razodetje 20:1, 3) Pravzaprav v knjigi Razodetje kar nekajkrat najdemo besedo »mučiti«, rabljeno v simboličnem pomenu. (Razodetje 9:5; 11:10; 18:7, 10)