Preskoči na vsebino

Kdo so bili nefili?

Kdo so bili nefili?

Sveto pismo odgovarja

 Nefili so bili velikani in nasilna nadčloveška bitja. Bili so potomci hudobnih angelov, ki so v Noetovih dneh imeli spolne odnose z ženskami na zemlji. a

 Svetopisemsko poročilo pravi, da »so sinovi pravega Boga opazili, da so človeške hčere lepe«. (1. Mojzesova 6:2) Ti Božji sinovi so bili pravzaprav duhovna bitja oziroma angeli, ki so se uprli Bogu s tem, da so »zapustili pripadajoče jim bivališče« v nebesih, se materializirali kot ljudje in si ženske »jemali za žene, in to vse, ki so si jih izbrali«. (Juda 6; 1. Mojzesova 6:2)

 Hibridni potomci, ki so se rodili iz teh nenaravnih zvez, niso bili običajni otroci. (1. Mojzesova 6:4) Nefili so bili velikani in nasilneži, ki so tiranizirali ljudi in zemljo napolnili z nasiljem. (1. Mojzesova 6:13) V Svetem pismu piše, da so bili »silaki, slavni ljudje iz davnine«. (1. Mojzesova 6:4) Za njimi je ostal spomin na nasilje in strah. (1. Mojzesova 6:5; 4. Mojzesova 13:33) b

Zmote glede nefilov

 Zmota: Nefili še danes živijo na zemlji.

 Dejstvo: Jehova je povzročil potop, ki je zajel celotno zemljo, zato da bi uničil takratni starodavni svet, poln nasilja. Nefili so bili skupaj z vsemi hudobnimi ljudmi izbrisani s površja zemlje. V nasprotju z njimi so si Noe in njegova družina pridobili Jehovovo naklonjenost in so bili edini, ki so takrat preživeli. (1. Mojzesova 6:9; 7:12, 13, 23; 2. Petrovo 2:5)

 Zmota: Nefili so imeli človeške očete.

 Dejstvo: Njihovi očetje so opisani z izrazom »sinovi pravega Boga«. (1. Mojzesova 6:2) Sveto pismo ta izraz uporablja za angele. (Job 1:6; 2:1; 38:7) Angeli so imeli sposobnost, da se materializirajo kot ljudje. (1. Mojzesova 19:1–5; Jozue 5:13–15) Apostol Peter je govoril o »duhovih v ječi, ki so bili neposlušni, ko je v Noetovih dneh Božja potrpežljivost čakala«. (1. Petrovo 3:19, 20) Biblijski pisec Juda je imel v mislih iste okoliščine, ko je pojasnil, da nekateri angeli »niso ostali na svojem prvotnem položaju, temveč so zapustili pripadajoče jim bivališče«. (Juda 6)

 Zmota: Nefili so bili padli angeli.

 Dejstvo: Sobesedilo 1. Mojzesove 6:4 kaže, da nefili niso bili angeli, ampak hibridni potomci materializiranih angelov in žensk, s katerimi so ti imeli spolne odnose. Potem ko so si angeli začeli ženske jemati »za žene, in to vse, ki so si jih izbrali«, je Jehova rekel, da bo čez 120 let ukrepal proti takratnemu brezbožnemu svetu. (1. Mojzesova 6:1–3) V poročilu še piše, da so »v tistih dneh« materializirani angeli »imeli spolne odnose s človeškimi hčerami« in rodile so jim »silake, slavne ljudi iz davnine« oziroma nefile. (1. Mojzesova 6:4)

a Hebrejska beseda, ki se prečrkuje z »nefil«, verjetno pomeni »tisti, ki drugim povzroča padec«. V knjigi Wilson’s Old Testament Word Studies piše, da se ta beseda nanaša na tiste, ki so bili »nasilni do ljudi, jih ropali in povzročali njihov padec«.

b Izraelski ogledniki, o katerih govori 4. Mojzesova 13:33, so očitno videli zelo visoke ljudi, ob katerih so se spomnili na pripovedi o nefilih, ki pa so bili takrat že stoletja mrtvi. (1. Mojzesova 7:21–23)