Preskoči na vsebino

Kaj pravi Sveto pismo o naravnih nesrečah?

Sveto pismo odgovarja

Današnjih naravnih nesreč ne povzroča Bog in mu ni vseeno za ljudi, ki jih te prizadenejo. Naravne nesreče so eden od vzrokov za trpljenje, ki ga bo Božje kraljestvo odstranilo. Do takrat pa bo Bog tolažil tiste, ki so žrtve naravnih nesreč. (2. Korinčanom 1:3)

 Zakaj smo lahko prepričani, da naravne nesreče niso Božja kazen?

Obstaja razlika med naravnimi nesrečami in svetopisemskimi dogodki, v katerih je Bog uporabil naravne sile.

  • Naravne nesreče ne izbirajo žrtev. Nasprotno pa je bil Bog selektiven pri izvrševanju obsodb, opisanih v Svetem pismu. Na primer ko je uničil staroveški mesti Sodomo in Gomoro, je pri življenju ohranil dobrega človeka Lota in njegovi hčeri. (1. Mojzesova 19:29, 30) Bog je videl v srce ljudi in uničil samo tiste, ki jih je imel za hudobne. (1. Mojzesova 18:23–32; 1. Samuelova 16:7)

  • Naravne nesreče običajno udarijo brez ali skoraj brez opozorila. Toda Bog je opozarjal hudobne ljudi, preden je proti njim uporabil naravne sile. Tisti, ki so upoštevali svarila, so imeli priložnost, da ubežijo nesreči. (1. Mojzesova 7:1–5; Matej 24:38, 39)

  • Do neke mere so za naravne nesreče odgovorni ljudje. Zakaj? Ker uničujejo naravno okolje in gradijo na območjih z veliko verjetnostjo potresov, poplav in ekstremnega vremena. (Razodetje 11:18) Bog ni kriv za takšne odločitve ljudi. (Pregovori 19:3)

 Ali so naravne nesreče znamenje današnjega časa?

Da. Iz svetopisemskih prerokb je razvidno, da bo med »sklenitvijo stvarnosti« oziroma v »zadnjih dneh« prihajalo do naravnih nesreč. (Matej 24:3; 2. Timoteju 3:1) Glede našega časa je Jezus rekel: »Kraj za krajem bo doživljal lakote in potrese.« (Matej 24:7) Kmalu bo Bog poskrbel, da na zemlji ne bo več nobenih vzrokov za bolečino in trpljenje, k čemur spadajo tudi naravne nesreče. (Razodetje 21:3, 4)

 Kako Bog pomaga žrtvam naravnih nesreč?

Jehovove priče pomagajo pri odpravljanju škode po orkanu v Portoriku.

 Ali nam lahko Sveto pismo pomaga, da se pripravimo na naravne nesreče?

Da. Čeprav Sveto pismo ni priročnik za ravnanje ob naravnih nesrečah, vsebuje načela, ki lahko pomagajo. Na primer:

  • Vnaprej pripravite načrt. V Svetem pismu piše: »Ostroumen človek opazi húdo in se skrije.« (Pregovori 22:3) Modro je, da vnaprej pripravite načrt ukrepanja v nujnem primeru. Med drugim lahko pripravite torbo z nujnimi potrebščinami, ki jo boste lahko hitro vzeli s seboj, in se z družino dogovorite, kje se boste srečali v primeru naravne nesreče.

  • Cenite življenje bolj kot imetje. Sveto pismo priznava: »Na svet namreč nismo prinesli ničesar in tudi odnesti ne moremo ničesar.« (1. Timoteju 6:7, 8) Da bi ubežali naravni nesreči, moramo biti pripravljeni zapustiti svoj dom in imetje. Dobro si je zapomniti, da je naše življenje pomembnejše od katere koli materialne dobrine. (Matej 6:25)