Nastavitev dostopnosti

Search

Izberite jezik

Preskoči na drugi meni

Preskoči na vsebino

Jehovove priče

slovenščina

Ali so naravne nesreče Božja kazen?

Ali so naravne nesreče Božja kazen?

Sveto pismo odgovarja

Sveto pismo ne uči, da Bog povzroča naravne nesreče, ki se danes dogajajo. Izvršitve Božjih sodb, ki so opisane v Svetem pismu, se zelo razlikujejo od naravnih nesreč.

  1. Bog pretehta vsa dejstva, preden ukrepa. V Bibliji piše: »Človek gleda to, kar je pred očmi, Jehova pa gleda, kakšno je srce.« (1. Samuelova 16:7)

  2. Jehova vidi, kaj ima kdo v srcu, in uniči samo tiste, za katere presodi, da so hudobni. (1. Mojzesova 18:23–32)

  3. Bog, preden ukrepa, vnaprej posvari, s čimer da tistim, ki ga poslušajo, priložnost, da se rešijo.

Naravne nesreče pa po drugi strani udarijo skoraj brez vnaprejšnjega opozorila, če sploh s kakšnim. Poleg tega ubijajo in pohabljajo brez razlike. Človek z uničevanjem naravnega okolja in gradnjo na območjih, kjer je velika verjetnost potresov, poplav in ekstremnih vremenskih pojavov, do neke mere povzroča, da so takšne nesreče še strašnejše.

Spoznajte več

Naravne nesreče – dokaz za to, da je bog krut?

Zakaj pravi Bog, ki se mu krutost upira, dopušča, da zaradi naravnih nesreč umirajo nedolžni?

Naravne nesreče – zakaj jih je tako veliko?

Jezus je napovedal, da bo vse več nesreč. Kako se to tiče nas danes?