Preskoči na vsebino

Kdo je nadangel Mihael?

Kdo je nadangel Mihael?

Sveto pismo odgovarja

Mihael, ki ga nekatere verske skupnosti imenujejo »sveti Mihael«, je očitno ime, ki označuje Jezusa pred njegovim bivanjem na zemlji in za njim. * Mihael se je po Mojzesovi smrti prerekal s Satanom, nekemu angelu pa je pomagal, da je preroku Danielu prenesel Božje sporočilo. (Daniel 10:13, 21; Juda 9) Mihael ravna v skladu s pomenom svojega imena – »Kdo je kakor Bog?« – tako da brani Božje vladarstvo in se bojuje z Božjimi sovražniki. (Daniel 12:1; Razodetje 12:7)

Razmislite o tem, zakaj je razumno sklepati, da je Jezus ta nadangel Mihael.

  • Mihael je »nadangel«. (Juda 9) Naziv »nadangel«, ki pomeni »poglavar angelov«, se pojavi le v dveh svetopisemskih vrsticah. V obeh primerih je uporabljen v ednini, kar nakazuje na to, da ta naziv pripada samo enemu angelu. V eni od teh vrstic piše, da se bo Gospod Jezus »spustil iz nebes z ukazovalnim pozivom, z glasom nadangela«. (1. Tesaloničanom 4:16) Jezus ima »glas nadangela«, saj on je nadangel Mihael.

  • Mihael poveljuje vojski angelov. »Mihael in njegovi angeli so se bojevali z zmajem,« Satanom. (Razodetje 12:7) Mihael ima v duhovnem področju veliko oblast, saj je imenovan »eden najvišjih knezov« in »veliki knez«. (Daniel 10:13, 21; 12:1) Ta naziva ga označujeta za »vrhovnega poveljnika angelskih sil«, kot se izrazi poznavalec Nove zaveze David E. Aune.

    Sveto pismo omenja samo še eno ime, ki naj bi ga nosil nekdo, ki ima oblast nad vojsko angelov. Opisuje čas, »ko se bo Gospod Jezus razodel iz nebes s svojimi mogočnimi angeli v plamenečem ognju in se bo maščeval«. (2. Tesaloničanom 1:7, 8; Matej 16:27) Jezus »je odšel v nebesa [...]; in podrejeni so mu angeli, oblasti in sile«. (1. Petrovo 3:21, 22) Nobenega smisla ne bi imelo, da bi Bog postavil Jezusa in Mihaela kot rivalska poveljnika svetih angelov. Bolj razumljivo je skleniti, da se obe imeni, Jezus in Mihael, nanašata na isto osebo.

  • Mihael bo med »časom stiske«, ki ji dotlej ne bo primere, »vstal«. (Daniel 12:1) V Danielovi knjigi se izraz »vstati« pogosto nanaša na kralja, ki vstane, da bi opravil kako posebno delo. (Daniel 11:2–4, 21) Jezus Kristus, ki je »Božja Beseda«, bo kot »Kralj kraljev« opravil posebno delo, ko bo uničil vse Božje sovražnike in zaščitil Božje ljudstvo. (Razodetje 19:11–16) To bo naredil v času »velike stiske, kakršne ni bilo od začetka sveta doslej«. (Matej 24:21, 42)

^ odst. 3 V Svetem pismu imajo tudi nekateri drugi posamezniki po več imen. Med njimi so Jakob (imenovan tudi Izrael), Peter (imenovan tudi Simon) in Tadej (imenovan tudi Juda). (1. Mojzesova 49:1, 2; Matej 10:2, 3; Marko 3:18; Apostolska dela 1:13)