Preskoči na vsebino

Ali mesijanske prerokbe dokazujejo, da je bil Jezus Mesija?

Ali mesijanske prerokbe dokazujejo, da je bil Jezus Mesija?

Sveto pismo odgovarja

 Da. Ko je bil Jezus na zemlji, je izpolnil številne prerokbe o »Mesiju, Voditelju«, o tistem, ki bo »rešitelj sveta«. (Daniel 9:25; 1. Janezovo 4:14) Celo po svoji smrti je še naprej izpolnjeval mesijanske prerokbe. (Psalm 110:1; Apostolska dela 2:34–36)

 Kaj pomeni izraz »mesija«?

 Hebrejski izraz mašíah (mesija) in grška ustreznica hristós (kristus) pomenita »maziljenec«. Zato izraz »Jezus Kristus« pomeni »Jezus Maziljenec« oziroma »Jezus Mesija«.

 V svetopisemskih časih je bil človek maziljen takrat, ko je bil izbran za kakšen poseben položaj. Pogosto je bil maziljen tako, da mu je kdo na glavo izlil olje. (3. Mojzesova 8:12; 1. Samuelova 16:13) Jezusa je Bog izbral za Mesija – to je zelo poseben položaj. (Apostolska dela 2:36) Toda Bog Jezusa ni mazilil z oljem, ampak s svetim duhom. (Matej 3:16)

 Ali bi mesijanske prerokbe lahko izpolnil še kdo drug?

 Ne. Tako kakor nek prstni odtis pripada samo enemu človeku, tako izpolnitev svetopisemskih prerokb kaže na samo enega mesija oziroma kristusa. Vendar nas Sveto pismo opozarja: »Pojavili se bodo namreč lažni kristusi in lažni preroki ter bodo delali velika znamenja in čudeže, da bi zavedli, če bi bilo mogoče, tudi izbrane.« (Matej 24:24)

 Ali bi se Mesija lahko pojavil v prihodnosti?

 Ne. Sveto pismo je napovedalo, da bo Mesija potomec izraelskega kralja Davida. (Psalm 89:3, 4) Vendar judovskih rodoslovnih zapisov, ki so segali vse do Davida, ni več – očitno so bili uničeni, ko so Rimljani leta 70 n. št. zavzeli Jeruzalem. a Od takrat naprej ni mogel nihče dokazati, da izvira iz družine kralja Davida. Toda ker so ti rodoslovni zapisi v času Jezusa še obstajali, niso mogli niti njegovi sovražniki izpodbijati tega, da je on res Davidov potomec. (Matej 22:41–46)

 Koliko mesijanskih prerokb vsebuje Sveto pismo?

 Tega, koliko je pravzaprav mesijanskih prerokb, ni mogoče določiti. Celo za odlomke, za katere je jasno vidno, da govorijo o Mesiju, je težko ugotoviti, koliko prerokb dejansko vsebujejo. V Izaiju 53:2–7 je na primer prerokovanih več stvari, povezanih z Mesijem. Nekateri bi morda za ves ta odlomek rekli, da je ena prerokba, drugi pa morda gledajo na vsako od teh prerokovanih stvari kot na samostojno prerokbo.

 Nekaj mesijanskih prerokb, ki jih je izpolnil Jezus

Prerokba

Zapisana v

Izpolnitev

Je Abrahamov potomec

1. Mojzesova 22:17, 18

Matej 1:1

Je potomec Abrahamovega sina Izaka

1. Mojzesova 17:19

Matej 1:2

Rodi se kot Izraelec v Judovem rodu

1. Mojzesova 49:10

Matej 1:1, 3

Izhaja iz Davidove kraljeve linije

Izaija 9:7

Matej 1:1

Rodi ga devica

Izaija 7:14

Matej 1:18, 22, 23

Rodi se v Betlehemu

Miha 5:2

Matej 2:1, 5, 6

Imenovan je Emanuel b

Izaija 7:14

Matej 1:21–23

Ima skromen začetek

Izaija 53:2

Luka 2:7

Po njegovem rojstvu pride do pomora otrok

Jeremija 31:15

Matej 2:16–18

Poklican je iz Egipta

Ozej 11:1

Matej 2:13–15

Imenovan je Nazarečan c

Izaija 11:1

Matej 2:23

Pred njim je poslan sel

Malahija 3:1

Matej 11:7–10

Leta 29 n. št. je maziljen za Mesija d

Daniel 9:25

Matej 3:13–17

Bog ga prizna za svojega Sina

Psalm 2:7

Apostolska dela 13:33, 34

Je goreč za Božjo hišo

Psalm 69:9

Janez 2:13–17

Oznanjuje dobro novico

Izaija 61:1

Luka 4:16–21

Zaradi njegovega delovanja v Galileji tam posije velika svetloba

Izaija 9:1, 2

Matej 4:13–16

Tako kot Mojzes dela čudeže

5. Mojzesova 18:15

Apostolska dela 2:22

Tako kot Mojzes govori to, kar mu reče Bog

5. Mojzesova 18:18, 19

Janez 12:49

Ozdravi mnoge, ki so bolni

Izaija 53:4

Matej 8:16, 17

Pozornosti ne usmerja nase

Izaija 42:2

Matej 12:17, 19

Je sočuten do tistih, ki so v stiski

Izaija 42:3

Matej 12:9–20; Marko 6:34

Razodeva Božjo pravico

Izaija 42:1, 4

Matej 12:17–20

Je Čudoviti svetovalec

Izaija 9:6, 7

Janez 6:68

Razglaša Jehovovo ime

Psalm 22:22

Janez 17:6

Govori v ponazoritvah

Psalm 78:2

Matej 13:34, 35

Je Voditelj

Daniel 9:25

Matej 23:10

Mnogi ne verujejo vanj

Izaija 53:1

Janez 12:37, 38

Je kamen spotike

Izaija 8:14, 15

Matej 21:42–44

Ljudje ga zavržejo

Psalm 118:22, 23

Apostolska dela 4:10, 11

Sovražijo ga brez vzroka

Psalm 69:4

Janez 15:24, 25

Zmagoslavno prijezdi v Jeruzalem na oslu

Zaharija 9:9

Matej 21:4–9

Otroci ga hvalijo

Psalm 8:2

Matej 21:15, 16

Pride v Jehovovem imenu

Psalm 118:26

Janez 12:12, 13

Izda ga sodelavec, s katerim sta si bila blizu

Psalm 41:9

Janez 13:18

Izdan je za 30 srebrnikov e

Zaharija 11:12, 13

Matej 26:14–16; 27:3–10

Prijatelji ga zapustijo

Zaharija 13:7

Matej 26:31, 56

Proti njemu pričajo krive priče

Psalm 35:11

Matej 26:59–61

Pred svojimi tožniki molči

Izaija 53:7

Matej 27:12–14

Pljuvajo vanj

Izaija 50:6

Matej 26:67; 27:27, 30

Udarjajo ga po glavi

Miha 5:1

Marko 15:19

Prebičajo ga

Izaija 50:6

Janez 19:1

Ko ga tepejo, se ne upira

Izaija 50:6

Janez 18:22, 23

Voditelji se zarotijo proti njemu

Psalm 2:2

Luka 23:10–12

Skozi zapestja in stopala ga pribijejo na kol

Psalm 22:16

Matej 27:35; Janez 20:25

Za njegova oblačila žrebajo (kockajo)

Psalm 22:18

Janez 19:23, 24

Prištet je med prestopnike

Izaija 53:12

Matej 27:38

Zasramujejo ga in žalijo

Psalm 22:7, 8

Matej 27:39–43

Trpi za grešnike

Izaija 53:5, 6

1. Petrovo 2:23–25

Videti je, kot da ga je Bog zapustil

Psalm 22:1

Marko 15:34

Dajo mu piti kis in žolč

Psalm 69:21

Matej 27:34

Tik pred smrtjo občuti žejo

Psalm 22:15

Janez 19:28, 29

Svojega duha izroči Bogu

Psalm 31:5

Luka 23:46

Odreče se svojemu življenju

Izaija 53:12

Marko 15:37

Svoje življenje da v odkupnino za grehe človeštva

Izaija 53:12

Matej 20:28

Ne zlomijo mu nobene kosti

Psalm 34:20

Janez 19:31–33, 36

Je preboden

Zaharija 12:10

Janez 19:33–35, 37

Pokopan je med bogatimi

Izaija 53:9

Matej 27:57–60

Obujen je od mrtvih

Psalm 16:10

Apostolska dela 2:29–31

Izdajalca nadomesti drug učenec

Psalm 109:8

Apostolska dela 1:15–20

Sede Bogu na desno

Psalm 110:1

Apostolska dela 2:34–36

a V McClintockovi in Strongovi Cyclopedii je napisano: »Skorajda ni dvoma o tem, da so rodoslovni zapisi judovskih rodov in družin izginili šele ob uničenju Jeruzalema.«

b Hebrejsko ime Emanuel, ki pomeni »z nami je Bog«, lepo opiše, kakšno vlogo ima Jezus kot Mesija. S tem da je bil na zemlji in s tem, kar je tu delal, je dokazal, da je Bog s tistimi, ki ga častijo. (Luka 2:27–32; 7:12–16)

c Izraz »Nazaréčan« očitno izvira iz hebrejske besede nécer, ki pomeni »poganjek«.

d Podrobnosti glede svetopisemske kronologije, ki pokaže, da je leto 29 n. št. leto Mesijevega prihoda, lahko najdete v članku »Kako Danielova prerokba napove prihod Mesija«.

e Ta prerokba je sicer zapisana v Zaharijevi knjigi, vendar je svetopisemski pisec Matej napisal, da je bila izrečena »po preroku Jeremiju«. (Matej 27:9) Videti je, da je bila Jeremijeva knjiga včasih postavljena na prvo mesto v delu Svetih spisov, ki se je imenoval »Preroki«. (Luka 24:44) Matej je očitno z izrazom »Jeremija« imel v mislih ta del Svetih spisov oziroma celotno zbirko knjig, v kateri je bila tudi Zaharijeva knjiga.