Preskoči na vsebino

Kaj so »ključi nebeškega kraljestva«?

Kaj so »ključi nebeškega kraljestva«?

Sveto pismo odgovarja

 »Ključi nebeškega kraljestva« predstavljajo oblast tistega, ki jih ima, da ljudem odpre vrata, ki omogočajo priti v Božje kraljestvo. (Matej 16:19; Apostolska dela 14:22) a Jezus je »ključe nebeškega kraljestva« dal Petru. To pomeni, da je bil Peter pooblaščen razkriti, da bodo verni ljudje lahko imeli čast priti v nebeško Kraljestvo tako, da prejmejo Božjega svetega duha.

Za koga je Peter uporabil ključe?

 Peter je dobil pooblastilo od Boga, da odpre pot v Kraljestvo trem skupinam:

  1.   Judje in spreobrnjenci v judovstvo. Peter je kmalu po Jezusovi smrti spodbudil množico vernih Judov, da sprejmejo Jezusa kot tistega, ki ga je Bog izbral za vladarja Kraljestva. Peter jim je povedal, kaj morajo delati, da bi bili rešeni. Tako jim je odprl pot v Kraljestvo in tisoči so »njegovo besedo [...] sprejeli«. (Apostolska dela 2:38–41)

  2.   Samarijani. Peter je bil kasneje poslan k Samarijanom. b Naslednji ključ Kraljestva je uporabil, ko sta z apostolom Janezom »molila zanje, da bi prejeli svetega duha«. (Apostolska dela 8:14–17) Tako je bila Samarijanom odprta pot v Kraljestvo.

  3.   Nejudje. Tri leta in pol po Jezusovi smrti je Bog Petru razkril, da bodo tudi Nejudje dobili priložnost priti v Kraljestvo. Peter je nato uporabil še enega od ključev – oznanjeval je Nejudom in jim s tem odprl možnost, da prejmejo svetega duha ter da postanejo kristjani in bodoči člani Kraljestva. (Apostolska dela 10:30–35, 44, 45)

Kaj pomeni izraz »priti v Kraljestvo«?

 Tisti, ki dejansko pridejo v Kraljestvo, postanejo Jezusovi sovladarji v nebesih. Sveto pismo je napovedalo, da bodo »sedeli na prestolih« in »kraljevali [...] nad zemljo«. (Luka 22:29, 30; Razodetje 5:9, 10)

Zmote glede ključev nebeškega Kraljestva

 Zmota: Peter odloča o tem, kdo lahko pride v nebesa.

 Dejstvo: V Svetem pismu piše, da je Kristus Jezus »določen za sojenje živim in mrtvim«, ne pa Peter. (2. Timoteju 4:1, 8; Janez 5:22) Celo Peter sam je rekel, da je Jezus »tisti, ki ga je Bog določil za sodnika živih in mrtvih«. (Apostolska dela 10:34, 42)

 Zmota: V nebesih so čakali, da bo Peter odločil, kdaj uporabiti ključe nebeškega Kraljestva.

 Dejstvo: Ko je Jezus govoril o ključih nebeškega Kraljestva, je Petru dejal: »Kar koli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih; in kar koli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih.« (Matej 16:19, Slovenski standardni prevod) Ko nekateri preberejo te besede, morda sklepajo, da je Peter diktiral, kaj se bo odločilo v nebesih. Vendar izvirna grška glagola pokažeta, da so Petrove odločitve sledile odločitvam, ki so bile sprejete v nebesih, torej da jih ni sprejel prej, preden so bile sprejete v nebesih.

 Sveto pismo na drugih mestih pokaže, da se je Peter pri uporabi ključev nebeškega Kraljestva podrejal vodstvu iz nebes. Ko je na primer uporabil tretji ključ, se je ravnal po navodilih od Boga. (Apostolska dela 10:19, 20)

a V Svetem pismu beseda »ključ« včasih predstavlja oblast in odgovornost. (Izaija 22:20–22; Razodetje 3:7, 8)

b Religija Samarijanov je bila drugačna od tiste, ki so jo imeli Judje, vendar pa je vsebovala nekatere nauke in običaje iz Mojzesove postave.