Preskoči na vsebino

Kaj je duhovnost? Sem lahko duhoven brez religije?

Kaj je duhovnost? Sem lahko duhoven brez religije?

Sveto pismo odgovarja

 Kot piše v Svetem pismu, je duhovnost globoka želja ugajati Bogu in razmišljati tako kot on. Duhovna oseba se s pomočjo Božjega svetega duha a trudi živeti po Božjih merilih. (Rimljanom 8:5; Efežanom 5:1)

 Sveto pismo duhovnost razloži tako, da pojasni, kaj počnejo neduhovni ljudje. Na primer, v nasprotju z duhovnim človekom »telesni človek […] tega, kar je od Božjega duha, ne sprejema«. (1. Korinčanom 2:14–16) Poleg tega so telesni ljudje nagnjeni k »ljubosumnosti in sporom«, in ne k radodarnosti in miru. (1. Korinčanom 3:1–3) Tisti, ki obrekujejo in ločujejo dobre prijatelje, se imenujejo »meseni ljudje, v katerih ni duhovnosti«. (Juda 19; Pregovori 16:28) b

V tem članku bo obravnavano naslednje:

 Od kod izvira duhovnost?

 Ljudje imamo sposobnost biti duhovni, ker smo ustvarjeni po Božji podobi. (1. Mojzesova 1:27) Zato ne preseneča, da večina ljudi ceni nekaj, kar ni materialno ali telesno, in hrepeni po tem.

 Že rodili smo se z lastnostmi, ki jih ima tudi Bog Jehova c, kot so na primer mir, usmiljenje in nepristranskost. (Jakob 3:17) Vendar nam lahko Bog pomaga duhovno rasti, če se trudimo ubogati njegove zapovedi. (Apostolska dela 5:32)

 Zakaj je duhovnost pomembna?

 Duhovni ljudje dobijo »življenje in mir«. (Rimljanom 8:6) Ti dragoceni darili se ne moreta z ničimer primerjati.

  •   Življenje: Bog je večno življenje obljubil duhovnim ljudem. (Janez 17:3; Galačanom 6:8)

  •   Mir: To pomeni mir z Bogom. Tisti, ki se osredotočajo samo na svoje fizične potrebe, pa so Božji sovražniki. (Rimljanom 8:7) Poleg tega Bog tiste, ki se trudijo duhovno rasti, nagrajuje z »Božjim mirom, ki presega vsako misel«. (Filipljanom 4:6, 7) Takšen notranji mir jim pomaga, da so v življenju bolj srečni. (Matej 5:3)

 Kako lahko duhovno rastemo?

  •   Tako, da spoznamo in izpolnjujemo Božje zapovedi. To lahko delamo tako, da beremo Biblijo, v kateri so Božje misli, ki so jih zapisali ljudje, »kakor jih je vodil sveti duh«. (2. Petrovo 1:21) Kar se boste naučili, vam bo pomagalo častiti Boga »v duhu in resnici«. (Janez 4:24)

  •   Tako, da molimo za Božjo pomoč. (Luka 11:13) Bog vam bo pomagal, da si boste pridobili lastnosti, ki so značilne za duhovno osebo. (Galačanom 5:22, 23) Lahko vam da tudi modrost, da bi se v življenju spoprijeli s težavami. (Jakob 1:5)

  •   Tako, da se družimo z duhovnimi ljudmi. Pomagali vam bodo duhovno napredovati. (Rimljanom 1:11, 12) Če pa se boste družili z ljudmi, ki nasprotujejo Bogu, bo to škodilo vaši duhovnosti. (Jakob 4:4)

 Ali moramo pripadati kakšni religiji, da bi bili duhovni?

 To, da nekdo pripada neki religiji, samo po sebi ne pomeni, da je duhoven. Sveto pismo pravi: »Če se komu zdi, da Boga pravilno časti, pa ne brzda svojega jezika, temveč vztrajno slepi svoje srce, je njegovo čaščenje prazno.« (Jakob 1:26)

 V Svetem pismu torej piše, da duhovni ljudje Boga častijo tako, kot si želi on. Priznajo, da je samo en »duh«, in sicer Jehovov sveti duh. Ta duh jih spodbudi, da častijo Boga kot eno »telo«, in sicer kot organizirana skupina ljudi, ki si prizadevajo »ohranjati enotnost duha in živeti v miru«. (Efežanom 4:1–4)

 Zmote glede duhovnosti

 Zmota: Duhovnost človeku pomaga, da se čuti izpolnjenega oziroma da v celoti izkoristi svoj potencial.

 Dejstvo: V Svetem pismu piše, da je duhovnost način življenja, ki ga vodijo Božja načela. Vendar pa duhovnost ne pomeni tega, da je lahko nekdo dobra oseba brez vere v Boga. Duhovni ljudje najdejo izpolnitev v tem, da priznajo Jehova kot stvarnika in živijo v skladu z njegovim namenom. (Psalm 100:3)

 Zmota: Nekdo je lahko duhoven, če sam sebe popolnoma zanika ali pa si zadaja bolečine.

 Dejstvo: Strogo ravnanje s telesom je čaščenje, ki si ga je izmislil človek, oziroma »meseni način razmišljanja«. (Kološanom 2:18, 23) Biblija pravi, da duhovnost prinese veselje, in ne bolečino. (Pregovori 10:22)

 Zmota: Duhovnost pomeni kakršno koli povezavo z Bogom, k čemur spada tudi spiritizem.

 Dejstvo: Ena oblika spiritizma je prepričanje, da lahko duhovi umrlih komunicirajo z živimi ljudmi. Vendar Sveto pismo uči, da se mrtvi ne zavedajo ničesar. (Pridigar 9:5) Spiritizem je pravzaprav komunikacija z duhovnimi bitji, ki nasprotujejo Bogu. Je nekaj, kar jezi Boga in človeku onemogoča, da bi bil duhoven. (3. Mojzesova 20:6; 5. Mojzesova 18:11, 12)

 Zmota: Vsa bitja so že po naravi duhovna.

 Dejstvo: Vse, kar je Bog ustvaril, mu je v slavo. (Psalm 145:10; Rimljanom 1:20) Vendar lahko samo Božja inteligentna bitja razvijajo duhovnost. Živali namreč ravnajo nagonsko in ne morejo razvijati prijateljstva z Bogom, saj jih v življenju v glavnem vodijo fizične potrebe. (2. Petrovo 2:12) Zato Sveto pismo loči med duhovnostjo ter mesenim razmišljanjem in vedenjem. (Jakob 3:15; Juda 19)

a Osnovni pomen besede »duh«, ki se pojavlja v izvirnem jeziku, je »dih«. Lahko se nanaša na nekaj, kar se ne vidi, ampak je dejavna sila. Sveto pismo Boga opiše kot najvišje duhovno bitje. Duhovna oseba želi, da jo vodi sveti duh in da odločitve sprejema v skladu z Božjo voljo.

b Svetopisemska izraza »meseni« in »telesni« se lahko nanašata na ljudi, ki večinoma razmišljajo o svojih telesnih in fizičnih potrebah in jih zadovoljujejo. Pri tem pa zelo malo upoštevajo Božja merila ali pa sploh nič.

c Glede na Sveto pismo je Jehova Božje ime. (Psalm 83:18)