Preskoči na vsebino

Kdaj so bila napisana poročila o Jezusu?

Kdaj so bila napisana poročila o Jezusu?

Sveto pismo odgovarja

 Apostol Janez je glede svojega poročila o dogodkih iz Jezusovega življenja napisal: »Ta, ki je to videl, je pričeval in njegovo pričevanje je resnično. In ta ve, da govori resnico, da bi tudi vi verovali.« (Janez 19:35)

 En razlog, zakaj lahko zaupamo evangelijskim poročilom, ki so jih napisali Matej, Marko, Luka in Janez, je ta, da so bila napisana takrat, ko so mnogi očividci opisanih dogodkov še vedno živeli. Glede na nekatere vire je bil Matejev evangelij napisan že osem let po Kristusovi smrti, to je okoli leta 41 n. št. Mnogi učenjaki menijo, da je nastal nekoliko kasneje, vendar na splošno velja, da so bile vse knjige Krščanskih grških spisov napisane v prvem stoletju n. št.

 Očividci Jezusovega življenja, smrti in vstajenja so lahko potrdili verodostojnost evangelijskih pripovedi. Poleg tega bi lahko brez težav razkrili vsakršno morebitno netočnost. Profesor F. F. Bruce opaža: »Ena bistvenih značilnosti zgodnjega oznanjevanja apostolov je bilo njihovo prepričano sklicevanje na spoznanje poslušalcev; apostoli niso govorili le ‚Mi smo priče teh stvari‘, temveč tudi ‚Kot to tudi sami veste‘ (Apostolska dela 2:22).«