Preskoči na vsebino

Ali je kajenje greh?

Ali je kajenje greh?

Sveto pismo odgovarja

 Sveto pismo ne omenja kajenja a ali drugih načinov uporabe tobaka. Vendar v tej knjigi najdemo načela, ki pokažejo, da Bog ne odobrava nezdravih in nečistih navad in da torej gleda na kajenje kot na greh.

  •   Spoštovanje do življenja. »Bog [...] vsem daje življenje, dihanje in vse.« (Apostolska dela 17:24, 25) Življenje je darilo od Boga, zato ne bi smeli početi ničesar, kar bi nam skrajšalo življenje, na primer kaditi. Na svetovni ravni je kajenje eden od glavnih razlogov za prezgodnjo smrt.

  •   Ljubezen do bližnjega. »Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.« (Matej 22:39) Ni ljubeče kaditi v bližini drugih. Pri tistih, ki sami ne kadijo, vendar so stalno izpostavljeni tobačnemu dimu, je višje tveganje, da zbolijo za nekaterimi boleznimi, ki so pogoste pri kadilcih.

  •   Zahteva po svetosti. »Svoje telo izročite kot živo, sveto žrtev, sprejemljivo Bogu.« (Rimljanom 12:1) »Očistimo [se] vsega, kar skruni meso in duha, in v strahu pred Bogom izpopolnjujmo svetost.« (2. Korinčanom 7:1) Kajenje ni naravno in ni združljivo s tem, da mora biti posameznik svet – kar pomeni biti čist v vseh pogledih – saj uživalec tobaka zavestno vnaša v svoje telo strupene snovi, ki mu resno škodujejo.

Ali Sveto pismo govori o uporabi marihuane ali drugih drog v rekreativne namene?

 Sveto pismo marihuane (znane tudi kot trava oziroma gandža) ali podobnih drog ne omenja po imenu. Vendar vsebuje načela, ki izključujejo uporabo takšnih zasvajajočih snovi v rekreativne namene. Poleg prej omenjenih načel veljata tudi naslednji:

  •   Ohranjanje nadzora nad svojim umom. »Ljubi Jehova, svojega Boga, [...] z vsem svojim umom.« (Matej 22:37, 38) »Ostanite popolnoma razsodni.« (1. Petrovo 1:13) Posameznik, ki zlorablja drogo, ne more popolnoma nadzorovati svojega uma. Mnogi celo postanejo zasvojeni z drogo. Razmišljajo samo o tem, kako bodo prišli do nje in jo jemali, ne pa o tem, kar je spodbudno. (Filipljanom 4:8)

  •   Spoštovanje državnih zakonov. »Spominjaj jih, naj se vladam in oblastem podrejajo in pokoravajo.« (Titu 3:1) V mnogih deželah zakon strogo ureja uporabo nekaterih drog. Če želimo ugajati Bogu, moramo ubogati posvetne oblasti. (Rimljanom 13:1)

a V tem članku se izraz kajenje nanaša na namerno inhaliranje tobačnega dima iz cigarete, cigare, pipe ali vodne pipe. Vendar pa načela, obravnavana v članku, veljajo tudi za žvečenje in njuhanje tobaka, za uporabo elektronskih cigaret, ki vsebujejo nikotin, ter drugih podobnih izdelkov.