Preskoči na vsebino

Kdo oziroma kaj so angeli?

Kdo oziroma kaj so angeli?

Sveto pismo odgovarja

 Angeli so bitja, ki so veliko močnejša in sposobnejša od ljudi. (2. Petrovo 2:11) Bivajo v nebesih oziroma v duhovni sferi – to je raven obstoja, ki je višja od snovnega vesolja. (1. kraljev 8:27; Janez 6:38) Zato se za njih uporablja tudi izraz duhovi. (1. kraljev 22:21, pdč. op.)

Kako so nastali angeli?

 Bog je angele ustvaril v sodelovanju z Jezusom, ki je v Svetem pismu imenovan »prvorojenec vsega stvarstva«. Ko Sveto pismo opisuje Jezusovo vlogo pri ustvarjanju, pravi, da je po njem »bilo ustvarjeno vse drugo v nebesih in na zemlji, vidne in nevidne stvari,« tudi angeli. (Kološanom 1:13–17) Angeli se ne poročajo in ne razmnožujejo. (Marko 12:25) Vsak od teh »sinov pravega Boga« je bil ustvarjen individualno. (Job 1:6)

 Ustvarjeni so bili v daljni preteklosti, še preden je obstajala Zemlja. Ko je Bog ustvaril Zemljo, so angeli »radostno vzklikali«. (Job 38:4–7)

Koliko je angelov?

 Sveto pismo ne navaja točnega števila, pokaže pa, da jih je zelo veliko. Na primer, apostol Janez je v videnju, ki ga je dobil, med drugim videl na stotine milijonov angelov. (Razodetje 5:11, pdč. op.)

Ali ima vsak angel svoje ime in osebnost?

 Da. Sveto pismo nam po imenu predstavi dva angela, Mihaela in Gabriela. (Daniel 12:1; Luka 1:26) a V drugih primerih so angeli nakazali, da imajo ime, vendar ga niso želeli razkriti. (1. Mojzesova 32:29; Sodniki 13:17, 18)

 Angeli imajo vsak svojo osebnost. Med sabo lahko komunicirajo. (1. Korinčanom 13:1) Imajo sposobnost mišljenja in lahko pesnijo hvalospeve Bogu. (Luka 2:13, 14) Poleg tega lahko svobodno izbirajo med tem, kar je prav in kar ni. To se vidi iz tega, da so se nekateri od njih odločili grešiti, tako da so se pridružili Satanu Hudiču v njegovem uporu proti Bogu. (Matej 25:41; 2. Petrovo 2:4)

Kako so angeli organizirani?

 Angeli imajo različne položaje. Največjo moč in oblast ima Mihael, ki je nadangel. (Juda 9; Razodetje 12:7) Visok položaj imajo na primer serafi, ki stojijo blizu Jehovovega prestola. (Izaija 6:2, 6) Še ena skupina angelov z visokim položajem so kerubi, ki opravljajo posebne naloge. Tako so bili kerubi tisti, ki so varovali vhod v edenski vrt, potem ko sta bila Adam in Eva izgnana iz njega. (1. Mojzesova 3:23, 24)

Ali angeli pomagajo ljudem?

 Da, Bog po svojih zvestih angelih pomaga ljudem.

Ali ima vsak od nas svojega angela varuha?

 Čeprav angeli skrbijo za duhovno blaginjo Božjih služabnikov, to nujno ne pomeni, da Bog vsakemu kristjanu določi angela varuha. b (Matej 18:10) Angeli ne obvarujejo Božjih služabnikov pred vsako preizkušnjo ali skušnjavo. Sveto pismo pokaže, da Bog pogosto poskrbi »za izhod« iz preizkušnje tako, da posamezniku dá moč in modrost, ki ju potrebuje, da zdrži. (1. Korinčanom 10:12, 13; Jakob 1:2–5)

Zmote glede angelov

 Zmota: Vsi angeli so dobri.

 Dejstvo: Sveto pismo govori o »hudobnih duhovnih silah« in o »angelih, ki so grešili«. (Efežanom 6:12; 2. Petrovo 2:4) Ti hudobni angeli so se pridružili Satanu v uporu proti Bogu in se imenujejo demoni.

 Zmota: Angeli so neumrljivi.

 Dejstvo: Hudobni angeli bodo skupaj s Satanom Hudičem uničeni. (Juda 6)

 Zmota: Ljudje po smrti postanejo angeli.

 Dejstvo: Angeli niso ljudje, ki bi bili po smrti obujeni, saj jih je Bog ustvaril posebej. (Kološanom 1:16) Ljudem, ki so obujeni v nebesa, Bog podari neumrljivost. (1. Korinčanom 15:53, 54) Imeli bodo višji položaj kot angeli. (1. Korinčanom 6:3)

 Zmota: Angeli obstajajo, da služijo ljudem.

 Dejstvo: Angeli izpolnjujejo to, kar jim naroči Bog, ne pa to, kar bi jim naročili mi. (Psalm 103:20, 21) Tudi Jezus je rekel, da bi, če bi potreboval pomoč angelov, prosil Boga, ne pa neposredno njih. (Matej 26:53)

 Zmota: Molimo lahko k angelom za pomoč.

 Dejstvo: Molitev spada k našemu čaščenju Boga, častiti pa bi morali samo Boga Jehova. (Razodetje 19:10) Moliti bi morali samo k Bogu, in to po Jezusu. (Janez 14:6)

a V nekaterih prevodih Svetega pisma v Izaiju 14:12 najdemo izraz »lucifer«, ki je po mnenju nekaterih ime angela, ki je postal Satan Hudič. V tej vrstici uporabljena izvirna hebrejska beseda pomeni »ti, ki siješ«. Iz sobesedila je razvidno, da se ne nanaša na Satana, ampak na babilonsko dinastijo, ki jo je Bog ponižal zaradi njene ošabnosti. (Izaija 14:4, 13–20) Izraz »ti, ki siješ« je bil uporabljen v posmeh tej dinastiji, potem ko je bila strmoglavljena.

b Nekateri iz poročila o Petrovi osvoboditvi iz zapora sklepajo, da je imel Peter svojega angela varuha. (Apostolska dela 12:6–16) Vendar je možno, da so učenci, ko je Peter prišel k njim, zmotno mislili, da je k njim prišel angelski sel, ki je predstavljal Petra, in so zato rekli, da je prišel »njegov angel«.