Preskoči na vsebino

Kaj pomeni biti svet?

Kaj pomeni biti svet?

Sveto pismo odgovarja

 Biti svet označuje stanje neomadeževanosti. Hebrejska beseda, prevedena s »svet«, izvira iz izraza, ki pomeni »ločen«. Torej stvar, ki je sveta, ni namenjena splošni rabi oziroma je posvečena, še posebej zato, ker je čista v vseh pogledih.

 Bog je najbolj svet. V Svetem pismu namreč piše: »Nihče ni svet kakor Jehova.« a (1. Samuelova 2:2) Torej Bog upravičeno določa merilo za svetost oziroma kaj je sveto.

 Izraz »sveto« se lahko uporabi za kar koli, kar je neposredno povezano z Bogom, še posebej za stvari, ki se uporabljajo izključno pri čaščenju Boga. Kaj je glede na Sveto pismo lahko sveto? Poglejmo nekaj primerov:

  •   Sveti kraji: Bog je Mojzesu, ko je bil ta blizu gorečega grma, rekel: »Kraj, na katerem stojiš, [je] sveta zemlja.« (2. Mojzesova 3:2–5)

  •   Sveti dogodki: Starodavni Izraelci so Jehova častili na verskih praznikih, ki so redno potekali in so bili imenovani »sveta zborovanja«. (3. Mojzesova 23:37)

  •   Sveti predmeti: Predmeti, ki so se uporabljali pri čaščenju Boga v staroveškem templju v Jeruzalemu, so bili imenovani »sveti pribor«. (1. kraljev 8:4) S takšnimi svetimi predmeti je bilo treba ravnati zelo spoštljivo, vendar se jih ni smelo častiti. b

Ali je nepopoln človek lahko svet?

 Da. Bog kristjanom zapoveduje: »Bodite sveti, ker sem svet jaz.« (1. Petrovo 1:16) Seveda je za nepopolne ljudi nemogoče, da bi ustrezali Božjim popolnim merilom za svetost. Kljub temu pa so ljudje, ki ubogajo Božje pravične zakone, lahko šteti za svete in sprejemljive Bogu. (Rimljanom 12:1) Kdor se trudi biti svet, pazi, da so svete tako njegove besede kot dejanja. Takšen na primer upošteva svetopisemska nasveta: »Bog namreč želi, da postanete posvečeni, da se zdržujete nečistovanja« in »Postanite sveti v vsem svojem vedenju«. (1. Tesaloničanom 4:3; 1. Petrovo 1:15)

Ali lahko posameznik neha biti svet v Božjih očeh?

 Da. Če se kdo neha ravnati po Božjih merilih za vedenje, Bog nanj ne gleda več kot na svetega. Na primer, biblijska knjiga Hebrejcem je naslovljena na »svete brate«, vendar svari pred tem, da bi se kdo od njih »oddaljil od živega Boga in bi se tako v njem razvilo hudobno in brezverno srce«. (Hebrejcem 3:1, 12)

Zmote glede svetosti

 Zmota: Svetost se lahko doseže s samoodrekanjem.

 Dejstvo: V Svetem pismu piše, da »strogo ravnanje s telesom« ali skrajno samoodrekanje nima »nobene vrednosti« za Boga. (Kološanom 2:23) Pravzaprav Bog želi, da uživamo v dobrih stvareh. »Vsak človek [bi moral] jesti in piti ter uživati v dobrem pri vsem svojem trudu. To je Božji dar.« (Pridigar 3:13)

 Zmota: Tisti, ki živi v celibatu, je bolj svet.

 Dejstvo: Kristjan se lahko odloči, da se ne bo poročil, vendar celibat sam po sebi še ne zagotavlja, da je nekdo svet v Božjih očeh. Res je, da lahko tisti, ki ostanejo samski, posvetijo popolno pozornost čaščenju Boga. (1. Korinčanom 7:32–34) Toda Sveto pismo pokaže, da so lahko tudi poročeni sveti. Pravzaprav je bil poročen vsaj eden od Jezusovih apostolov, in sicer Peter. (Matej 8:14; 1. Korinčanom 9:5)

a Jehova je Božje osebno ime. Stotine svetopisemskih vrstic to ime povezujejo z besedama »svet« in »svetost«.

b Sveto pismo obsoja čaščenje relikvij. (1. Korinčanom 10:14)