Preskoči na vsebino

Kaj je Kristusov prihod?

Kaj je Kristusov prihod?

Sveto pismo odgovarja

 Sveto pismo večkrat omenja prihodnji čas, ko bo Kristus prišel sodit ljudi na zemlji. a Na primer, v Mateju 25:31–33 piše:

 »Ko bo Sin človekov [Jezus Kristus] prišel v svoji slavi in vsi angeli z njim, tedaj bo sédel na svoj veličastni prestol. Pred njim bodo zbrani vsi narodi, in on bo ločeval ljudi, kakor pastir ločuje ovce od kozlov. Ovce bo postavil sebi na desno, kozle pa sebi na levo.«

 Do te sodbe bo prišlo med »veliko stisko«, ki ni primerljiva nobenemu drugemu dogodku v človeški zgodovini. Vrhunec te stiske bo vojna harmagedon. (Matej 24:21; Razodetje 16:16) Kristusovi sovražniki, ki so v tej ponazoritvi opisani kot kozli, »bodo obsojeni na večno uničenje«. (2. Tesaloničanom 1:9; Razodetje 19:11, 15) V nasprotju z njimi pa se bo Kristusovim zvestim služabnikom, opisanim kot ovce, obetalo »večno življenje«. (Matej 25:46)

Kdaj bo Kristus prišel?

 Jezus je rekel: »Za tisti dan in uro pa ne ve nihče.« (Matej 24:36, 42; 25:13) Vendar pa je opisal vidno »znamenje«, ki bo sestavljeno iz različnih elementov in po katerem bo možno prepoznati obdobje pred njegovim prihodom. (Matej 24:3, 7–14; Luka 21:10, 11)

Bo Kristus prišel v duhovnem ali mesenem telesu?

 Jezus je bil obujen od mrtvih v duhovnem telesu, zato bo prišel kot duhovno stvarjenje, ne pa kot stvarjenje iz mesa in krvi. (1. Korinčanom 15:45; 1. Petrovo 3:18) Zato je dan pred svojo smrtjo svojim apostolom lahko rekel: »Še malo, in svet me ne bo več videl.« (Janez 14:19)

Splošno razširjene zmote glede Kristusovega prihoda

 Zmota: Sveto pismo pravi, da bodo ljudje videli Jezusa »prihajati na nebeških oblakih«, kar pomeni, da bo Jezusov prihod viden. (Matej 24:30)

 Dejstvo: Sveto pismo pogosto povezuje oblake z nečim, kar je skrito očem. (3. Mojzesova 16:2; 4. Mojzesova 11:25; 5. Mojzesova 33:26) Na primer, Bog je Mojzesu rekel: »K tebi bom prišel v temnem oblaku.« (2. Mojzesova 19:9) Mojzes ni dobesedno videl Boga. Podobno bo Kristus prišel na oblakih v tem smislu, da se bodo ljudje zavedali njegovega prihoda, tudi če ga ne bodo mogli dobesedno videti.

 Zmota: Izraz »videlo ga bo vsako oko«, s katerim je v Razodetju 1:7 opisan Kristusov prihod, moramo razumeti dobesedno.

 Dejstvo: Grški besedi, ki sta v Svetem pismu uporabljeni za »oko« in »videlo«, se včasih ne nanašata na dobeseden vid, ampak se rabita v pomenu sprevideti ali dojeti. b (Matej 13:15; Luka 19:42; Rimljanom 15:21; Efežanom 1:18) Sveto pismo pravi, da obujeni Jezus »prebiva v nedostopni svetlobi« in da ga »noben človek [...] ne more videti«. (1. Timoteju 6:16) Torej izraz »videlo ga bo vsako oko« pomeni, da bodo vsi ljudje dojeli, da je Jezus tisti, ki bo izvršil Božjo sodbo. (Matej 24:30)

 Zmota: Besede iz 2. Janezovega 7 pokažejo, da bo Jezus prišel v mesenem telesu.

 Dejstvo: Ta svetopisemska vrstica pravi: »Na svetu se je namreč pojavilo že mnogo sleparjev, ki ne priznavajo, da je Jezus Kristus prišel kot človek.«

 V dnevih apostola Janeza so nekateri zanikali, da je Jezus prišel na Zemljo kot človek v mesenem telesu. Imenovali so se gnostiki. Drugo Janezovo 7 je bilo napisano z namenom, da bi se ovrgla njihova lažna trditev.

a Čeprav za Kristusov prihod mnogi uporabljajo izraz »drugi prihod« ali »drugi advent«, se nobeden od njiju ne pojavlja v Svetem pismu.

b Glej The New Thayer’s Greek-English Lexicon of the New Testament (1981), strani 451 in 470, in Grško-slovenski slovar (Anton Dokler), stran 552.