Preskoči na vsebino

Kako je Jezusova žrtev »odkupnina za mnoge«?

Kako je Jezusova žrtev »odkupnina za mnoge«?

Sveto pismo odgovarja

 Jezusova žrtev je sredstvo, s katerim Bog omogoča človeštvu rešitev iz objema greha in smrti. Sveto pismo govori o Jezusovi preliti krvi kot o odkupnini. (Efežanom 1:7; 1. Petrovo 1:18, 19) Zato je Jezus rekel, da je prišel, da »dá svojo dušo kot odkupnino za mnoge«. (Matej 20:28)

Zakaj je bila potrebna »odkupnina za mnoge«?

 Prvi človek, Adam, je bil ustvarjen popoln oziroma brez greha. Obetalo se mu je večno življenje, vendar je ta obet izgubil, ko se je odločil, da ne bo ubogal Boga. (1. Mojzesova 3:17–19) Ko so se mu rodili otroci, je tudi nanje prenesel greh. (Rimljanom 5:12) Zato v Svetem pismu piše, da je bil Adam »prodan« suženjstvu greha in smrti, prav tako pa tudi njegovi otroci. (Rimljanom 7:14) Ker so bili vsi nepopolni, nihče od njih ni mogel odkupiti tega, kar je Adam zapravil. (Psalm 49:7, 8)

 Bogu je bilo žal, da so se Adamovi potomci znašli v tako brezupnem položaju. (Janez 3:16) Toda Bog zaradi svojega merila za pravičnost ni mogel enostavno spregledati njihovih grehov oziroma jih opravičiti, ne da bi za to imel utemeljen razlog. (Psalm 89:14; Rimljanom 3:23–26) Bog ljubi človeštvo, zato je priskrbel potrebno pravno sredstvo, da grehi ljudi ne bi bili le odpuščeni, ampak tudi odstranjeni. (Rimljanom 5:6–8) Ta pravni temelj je odkupnina.

Kaj dejansko je odkupnina?

 V Svetem pismu beseda odkupnina zajema naslednje tri elemente:

  1.   Je plačilo. (4. Mojzesova 3:46, 47)

  2.   Omogoča odrešitev oziroma osvoboditev. (2. Mojzesova 21:30)

  3.   Ustreza vrednosti tega, čemur je namenjena, oziroma to pokrije. a

 Razmislite, kako se ti trije elementi nanašajo na odkupno žrtev Jezusa Kristusa.

  1.   Plačilo. V Svetem pismu piše, da so bili kristjani »kupljeni po visoki ceni«. (1. Korinčanom 6:20; 7:23) Ta cena je Jezusova kri. Z njo je Jezus kupil »Bogu ljudi iz vsakega rodu, jezika, ljudstva in naroda«. (Razodetje 5:8, 9)

  2.   Odrešitev. Jezusova žrtev ljudem omogoča, da so »z odkupnino osvobojeni« greha. (1. Korinčanom 1:30; Kološanom 1:14; Hebrejcem 9:15)

  3.   Ustrezna vrednost. Jezusova žrtev natanko ustreza temu, kar je Adam izgubil – popolno človeško življenje. (1. Korinčanom 15:21, 22, 45, 46) V Svetem pismu piše: »Kakor so namreč po neposlušnosti enega človeka [Adama] mnogi postali grešni, tako bodo tudi po poslušnosti enega [Jezusa Kristusa] mnogi postali pravični.« (Rimljanom 5:19) To pojasni, kako lahko en človek s svojo smrtjo plača odkupnino za mnoge grešnike. Pravzaprav je Jezusova žrtev »ustrezna odkupnina za vse«, ki naredijo potrebne korake, da bi imeli koristi od nje. (1. Timoteju 2:5, 6)

a Izvirne besede, ki se v Svetem pismu prevajajo z »odkupnina«, izražajo zamisel o ceni oziroma nečem vrednem, kar se plača. Na primer, hebrejski glagol kafár v osnovi pomeni »pokriti«. (1. Mojzesova 6:14) Navadno se nanaša na pokritje grehov. (Psalm 65:3) Sorodni samostalnik kófer se nanaša na ceno, ki je plačana, da se doseže to pokritje oziroma osvoboditev. (2. Mojzesova 21:30) Podobno lahko grška beseda lítron, ki se običajno prevaja z »odkupnina«, pomeni vrednost odkupnine. (Matej 20:28) Grški pisci so to besedo uporabljali, da bi izrazili plačilo odkupnine za osvoboditev vojnega ujetnika ali za izpustitev sužnja.