Preskoči na vsebino

Ali je Jezus umrl na križu?

Ali je Jezus umrl na križu?

Sveto pismo odgovarja

 Po mnenju mnogih je križ najbolj razširjen simbol krščanstva. Toda Sveto pismo ne opisuje, kakšna je bila naprava, na kateri je bil usmrčen Jezus, zato ne more nihče neizpodbitno trditi, kakšne oblike je bila. Ne glede na to v tej knjigi najdemo dokaze, da Jezus ni umrl na križu, ampak na pokončnem kolu.

 V Svetem pismu se za napravo, na kateri je bil Jezus usmrčen, običajno uporablja grška beseda staurós. (Matej 27:40; Janez 19:17) Čeprav je v marsikaterem prevodu prevedena z besedo »križ«, se številni učenjaki strinjajo, da je njen osnovni pomen pravzaprav »pokončen kol«. a V A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament za staurós piše, da se »nikoli ne nanaša na dva kosa lesa, ki bi se med seboj stikala pod katerim koli kotom«.

 V Svetem pismu je za staurós uporabljena tudi sopomenka, in sicer grška beseda xýlon. (Apostolska dela 5:30; 1. Petrovo 2:24) Ta beseda pomeni »les«, »hlod«, »kol« ali »drevo«. b Zaradi tega je v The Companion Bible zapisan naslednji sklep: »V grščini NZ [Nove zaveze] ne najdemo niti najmanjšega namiga, da bi šlo za dva kosa lesa.«

 Ali se Bogu zdi sprejemljivo, da se pri čaščenju uporablja križ?

Crux simplex – latinski izraz za posamezen kol, ki so ga uporabili za usmrtitev zločincev.

 Naj je bila naprava, na kateri je bil Jezus usmrčen, take ali drugačne oblike, naslednja dejstva in svetopisemske vrstice pokažejo, da se križ pri bogočastju ne bi smel uporabljati.

  1.   Bog ni naklonjen čaščenju, pri katerem se uporabljajo podobe ali simboli, h katerim spada tudi križ. Bog je Izraelcem prepovedal, da bi pri čaščenju uporabljali »kip kakršne koli oblike«, in enako je tudi kristjanom naročeno: »Bežite od malikovanja.« (5. Mojzesova 4:15–19; 1. Korinčanom 10:14)

  2.   Kristjani v prvem stoletju pri čaščenju Boga niso uporabljali križa. c Apostoli so z nauki in zgledom pustili vzorec, ki bi se ga morali držati vsi kristjani. (2. Tesaloničanom 2:15)

  3.   Uporaba križa pri bogočastju ima poganske korenine. d V stoletjih po Jezusovi smrti so se cerkve oddaljile od njegovih naukov, in tako so novim pripadnikom »v glavnem dopustili, da so obdržali svoje poganske znake in simbole«, tudi križ. (The Expanded Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words) Vendar Sveto pismo ne odobrava prevzemanja poganskih simbolov, zato da bi se lažje pridobilo nove vernike. (2. Korinčanom 6:17)

a Glej New Bible Dictionary, tretja izdaja, uredil D. R. W. Wood, stran 245; Theological Dictionary of the New Testament, VII. zvezek, stran 572; The International Standard Bible Encyclopedia, revidirana izdaja, 1. zvezek, stran 825; in The Imperial Bible-Dictionary, II. zvezek, stran 84.

b Glej The Expanded Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words, stran 1165; A Greek-English Lexicon, Liddell in Scott, deveta izdaja, strani 1191, 1192; in Theological Dictionary of the New Testament, V. zvezek, stran 37.

c Glej Encyclopædia Britannica, 2003, geslo »Križ«; The Cross​—Its History and Symbolism, stran 40; in The Companion Bible, Oxford University Press, dodatek 162, stran 186.

d Glej The Encyclopedia of Religion, 4. zvezek, stran 165; The Encyclopedia Americana, 8. zvezek, stran 246; in Symbols Around Us, strani 205–207.