Preskoči na vsebino

Svetovni mir – zakaj ga je tako težko doseči?

Svetovni mir – zakaj ga je tako težko doseči?

Sveto pismo odgovarja

 Ljudje se trudijo zagotoviti svetovni mir, vendar brezuspešno, in tako bo tudi še naprej iz več razlogov:

  •   Človeku ni »dana oblast, da usmerja svoje korake«. (Jeremija 10:23) Ljudje niso bili ustvarjeni ne z zmožnostjo ne s pravico, da bi si vladali sami. Zato jim ne bo uspelo zagotoviti trajnega miru.

  •   »Ne zaupajte knezom [človeškim voditeljem], človeku, pri katerem ni rešitve. Ko izdihne, se vrne v svojo zemljo, tisti dan propadejo njegovi načrti.« (Psalm 146:3, 4, Jože Krašovec) Svetovni voditelji, tudi tisti, ki imajo najboljše namene, se ne morejo domisliti trajnih rešitev, s katerimi bi se lotili temeljnih vzrokov vojn.

  •   »V zadnjih dneh [bodo] nastopili kritični časi, v katerih bo težko živeti. Ljudje bodo [...] divji, brez ljubezni do dobrega, izdajalci, svojeglavi, prevzetni.« (2. Timoteju 3:1–4) Živimo v »zadnjih dneh« tega hudobnega sveta in zaradi lastnosti, ki prevladujejo pri ljudeh v tem obdobju, je mir težko doseči.

  •   »Gorje pa vama, zemlja in morje, ker se je Hudič spustil k vama s silno jezo, saj ve, da ima malo časa.« (Razodetje 12:12) Hudič, Božji sovražnik, ima svoj prostor delovanja omejen na bližino zemlje in spodbuja ljudi, da se navzamejo njegovega hudobnega duha. Vse dokler bo on »vladar tega sveta«, ne bomo živeli v miru. (Janez 12:31)

  •   »Vsa ta kraljestva [ki nasprotujejo Bogu] bo [Božje kraljestvo] zdrobilo in uničilo, sámo pa bo ostalo na veke.« (Daniel 2:44) Božje kraljestvo, ne pa kaka človeška vladavina, bo zadovoljilo našo željo po trajnem svetovnem miru. (Psalm 145:16)