Preskoči na vsebino

Kaj pravi Sveto pismo o dinozavrih?

Sveto pismo odgovarja

V Svetem pismu dinozavri niso neposredno omenjeni. Vendar v njem piše, da je Bog »vse ustvaril«, zato je očitno ustvaril tudi dinozavre. * (Razodetje 4:11) Sveto pismo specifično ne omenja dinozavrov, govori pa o skupinah živali, med katere bi lahko spadali dinozavri:

Ali so se dinozavri razvili iz drugih živali?

Dinozavri se v fosilnem zapisu niso pojavili postopoma, kot če bi nastali z evolucijo, ampak nenadoma. To je v skladu s tem, kar piše v Svetem pismu, in sicer da je Bog ustvaril vse živali. Na primer, v Psalmu 146:6 je Bog opisan kot »ta, ki je ustvaril nebo, zemljo, morje in vse, kar je v njih«.

Kdaj so živeli dinozavri?

Sveto pismo pravi, da so bile morske in kopenske živali ustvarjene peti in šesti stvarjenjski dan oziroma stvarjenjsko obdobje. * (1. Mojzesova 1:20–25, 31) Torej Sveto pismo dopušča možnost, da so se dinozavri pojavljali in živeli v daljšem časovnem obdobju.

Ali sta bila behemot in leviatan dinozavra?

Ne. Čeprav ne moremo z gotovostjo trditi, na kateri živali se nanašata izraza »behemot« in »leviatan«, ki sta omenjena v Jobovi knjigi, je splošno sprejeto, da se behemot nanaša na povodnega konja, leviatan pa na krokodila. To se sklada z opisom behemota in leviatana v Svetem pismu. (Job 40:15–23; 41:1, 14–17, 31) V nobenem primeru se izraza »behemot« in »leviatan« ne moreta nanašati na dinozavre. Bog je namreč Jobu rekel, naj opazuje ti živali, dinozavrov pa v času, ko je živel Job, že dolgo ni bilo več. (Job 40:16; 41:8)

Kaj se je zgodilo z dinozavri?

Sveto pismo nič ne govori o izginotju dinozavrov. Kljub temu v njem piše, da je bilo vse ustvarjeno po Božji volji, torej je Bog dinozavre očitno ustvaril z nekim namenom. (Razodetje 4:11) Ko je bil ta namen izpolnjen, je dopustil, da so dinozavri izumrli.

^ odst. 3 Fosilni zapis dokazuje, da so dinozavri obstajali. Pravzaprav fosilni ostanki kažejo, da je v nekem obdobju obstajalo veliko dinozavrov zelo različnih vrst in velikosti.

^ odst. 10 V Svetem pismu se beseda »dan« lahko nanaša na časovna obdobja, dolga več tisoč let. (1. Mojzesova 1:31; 2:1–4; Hebrejcem 4:4, 11)